Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

E-ceļu tīkls

Starptautiskais E ceļu tīkls ir numerācijas sistēma Eiropas ceļiem, kuru izstrādājusi ANO Eiropas Ekonomiskā komisija (UNECE). 

Latvija 1996. gadā pievienojās Eiropas valstu Starptautisko automaģistrāļu līgumam (turpmāk – AGR), kas koordinē autoceļu tīkla attīstību atbilstoši nākotnes starptautiskās satiksmes prasībām. Latvijā 1225 km jeb 74,3% valsts galveno autoceļu ietilpst starptautiskajā E-ceļu tīklā, tādējādi iegūstot starptautisku nozīmi.

Saskaņā ar AGR līgumu E-ceļu tīklā galvenokārt tiek iekļauti autoceļi ar izteiktu ziemeļu–dienvidu un rietumu–austrumu virzienu. Valstīm, kas ir līguma dalībnieces, netiek prasīts, lai tīklā iekļautie autoceļi uzreiz atbilstu augstām tehniskajām prasībām vai arī strauji tiktu izveidoti atbilstoši tām. Līgums pieļauj pakāpenisku autoceļu pilnveidošanu, uzlabojot tehniskos parametrus atbilstoši pieaugošās satiksmes prasībām.