Piekļūstamības paziņojums

VSIA Latvijas Valsts ceļi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

LVC mājas lapa- https://lvceli.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LVC mājas lapa tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 12.04.2022.. Izvērtēšanu veica Elīna Pankovska, Projektu vadītāja, Komunikācijas daļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Pieklustamibas-izvertesanas-protokols.docx.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Sazināties ar uzņēmuma Komunikācijas daļas pārstāvi.

Pieprasīto informāciju ir iespējams saņemt e-pastā.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: komunikacija@lvceli.lv

Zvaniet: 67028140

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 2 darba dienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

Elīna Pankovska, Projektu vadītāja, Komunikācijas daļa, elina.pankovska@lvceli.lv, 67028140.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 04.04.2022.un atkārtoti pārskatīts 12.04.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Elīna Pankovska, Projektu vadītāja.