Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Autoceļu uzturēšana

Ceļu uzturēšana vasarā

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas vasaras sezonā ilgst no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Šajā laikā uzmanība vispirms tiek pievērsta brauktuves bojājumu remontam, veicot asfaltēto segumu bedrīšu aizpildīšanu un grants ceļu līdzināšanu. Tāpat pēc ziemas tiek sakārtoti satiksmes organizācijas līdzekļi un sakopta ceļa nodalījuma josla. Šie darbi norisinās intensīvi vienlaikus visā ceļu tīklā, un tie ir jāpaveic līdz 1. jūnijam. Vēlāk turpinās ikdienas uzturēšanas darbi, lai nodrošinātu to, ka ceļu infrastruktūra ir pastāvīgi lietojama. Ikdienas uzturēšanas darbi, kas nodrošina ceļu infrastruktūras pastāvīgu lietojamību:

 • grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana;
 • tiltu un caurteku konstrukciju apkope un remonti;
 • ceļa joslas uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens atvades sistēmas;
 • ceļu operatīvā kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā;
 • citi nepieciešamie darbi.

Tāpat kā ziemā, arī vasarā ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasēm A (augstākā), B, C un D (zemākā). Tās ir noteiktas pēc autoceļu sociālekonomiskās nozīmes un transporta plūsmas izvērtēšanas. Tas nozīmē, ka vispirms tiek sakārtoti svarīgāko un noslogotāko maršrutu autoceļi. Detalizēta informācija par autoceļu ikdienas uzturēšanas specifiku, prasībām un to izpildes kārtību atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr. 26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. 2021. gada vasaras sezonā valsts autoceļi tika iedalīti šādās uzturēšanas klasēs:

 • A uzturēšanas klase – 1946.417 km
 • B uzturēšanas klase – 4795.094 km
 • C uzturēšanas klase – 11819.166 km
 • D uzturēšanas klase – 1563.946 km
 • E uzturēšanas klase – 6.819 km
 • Pazeminātās uzturēšanas klases – 3169.093 km

Valsts autoceļu vai to posmu saraksti ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2021. gada vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim):

Ceļu uzturēšana ziemā

2020./2021. gada ziemas sezonā valsts autoceļi ir iedalīti šādās uzturēšanas klasēs:

 • A uzturēšanas klase – 987.785 km
 • A1 uzturēšanas klase – 3529.749 km
 • B uzturēšanas klase – 2244.829 km
 • C uzturēšanas klase – 11925.397 km
 • D uzturēšanas klase – 1457.639 km
 • Pazeminātās uzturēšanas klases – 721.297 km