Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2021/118/AC Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene posmu km 34,870-45,600 un km 60,900-61,220 pārbūve un posma km 45,600-60,906 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2021/117/AC Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,140 – 129,300 un posma km 162,000 – 163,700 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/124 Autoriepu iegāde, montāža un glabāšana PIL 9.pants
LVC 2021/121/AC Valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži posma km 32,58 – 41,95 un posma km 41,95 – 51,775 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/119/AC Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/112/AC Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi (autoceļš A2 49,900 km) un deformācijas šuvju atjaunošana (autoceļš A8 trīs posmi) Atklāts konkurss
LVC2021/103/AC Gājēju – velosipēdistu celiņu izbūve (gar a/c V455, P59, P61 – 3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/105 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana (3 līgumi) Atklāts konkurss virs ES sliekšņa
LVC2021/108/AC Ceļa zīmju nomaiņa (5 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/79/AC Luksoforu objektu uzturēšana trīs gadu periodā Atklāts konkurss
LVC2021/113/AC Valsts vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši posma km 0,320-10,660 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2021/111/AC Valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda – Aizpute posma km 14,87 – 18,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/106/KF Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi Atklāts konkurss
LVC2021/109/AC Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (tilti pār Auci, Bērzi, Kauguru kanālu) Publisko iepirkuma likuma 9.panta iepirkums
LVC2021/100/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Svitenes tilts V1071, Kujas tilts V854, Autoceļa A6 km 300,71 – 301,04 km klātnes deformāciju novēršana) (3 līgumi) Atklāts konkurss