Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2022/08/AC Tiltu pārbūve (Skaļupes tilts autoceļa V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne km 12.93 un Briedes tilts autoceļa V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze km 17.50) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2022/04/AC Valsts vietējo autoceļu V182 Cempi – Brenguļi – Trikāta – Vijciems posma km 6.92 – 15.70 un V213 Valmiera – Mujāni posma km 4.24 – 8.10 segumu atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/02 Ceļa seguma saķeres koeficienta noteikšanas mēriekārtas GripTester apkope, kalibrēšana un remonts PIL 9.pants
LVC 2022/01 LVC autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana Atklāts konkurss
LVC 2021/166/AC Satiksmes drošības uzlabošana – satiksmes organizācijas pasākumi (autoceļš A6) un pārkārtošanās joslas izbūve (autoceļš A8) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2021/169/AC Ceļa pārvada a/c P61 Krāslava-Dagda 5,07km, Pērses tilta a/c A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža 98,10 km un Viesatas tilta a/c V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas 29,20km pārbūves Atklāts konkurss
LVC 2021/168 Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi Atklāts konkurss
LVC 2021/167/AC Vārnienes tilta reģionālā autoceļa P47 Balvi – Kapūne 11,20km un Akaviņas caurtekas vietējā autoceļa V391 Mārkalne – Auguri 3,401 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC2021/156/AC Gājēju ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā Atklāts konkurss
LVC2021/164/AC Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma km 42,787 – 60,140 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2021/161/AC Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 14.13-30.30 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2021/163/AC Valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri – Saldus – Ezere posma km 18.30 – 37.21 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2021/160/AC Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils, Ludzas un Dagdas teritorijā Atklāts konkurss
LVC2021/153/AC Pētījuma un rokasgrāmatas izstrāde ģeosintētisko materiālu un tiem radniecīgo izstrādājumu pielietošanai autoceļu konstrukcijās Atklāts konkurss
LVC2021/152/AC Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde Atklāts konkurss