Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2021/71/AC Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana Zemgales un Latgales reģionā (autoceļi P86 un P70 – 2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/81/AC Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošana (autoceļi P29, V323, V283, P12, V152 un V128) (5 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/75/AC Valsts vietējo autoceļu V1020, V1106 un V1128 seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/83/AC Valsts vietējo autoceļu V1264 posma km 10,220-19,750, V1405 posma km 4,959-7,558 un V1160 posma km 3,060-10,160 seguma atjaunošana (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/84/AC Valsts vietējo autoceļu (a/c V783, a/c V922, a/c V932, a/c V968, a/c V982) seguma atjaunošana (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/73/AC Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma km 30,29-43,36 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/74/AC Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) Salaspilī, km 18,25-19,75 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mazais iepirkums
LVC2021/80/AC Valsts autoceļu seguma atjaunošana (autoceļi – P33, V636, V577, V738, V678, V695 un V711) (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/72/AC Valsts autoceļu seguma atjaunošana Vidzemes un Latgales reģionā Atklāts konkurss
LVC2021/76/AC Valsts autoceļu (a/c P106; a/c V1476; a/c V1475) seguma atjaunošana Kurzemes reģionā (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/70/AC Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejām Kurzemes un Centra reģionā, un ass un malu līnijām autoceļa P128 Sloka – Talsi posmā no km 17,000 līdz km 24,450 Publisko iepirkuma likuma 9.panta iepirkums
LVC2020/78 Īpaši lielu un smagu transportlīdzekļu pārvietošanās maršrutu papildu izpēte PIL 9.pants
LVC2021/66/AC Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana Zemgales un Kurzemes reģionā (autoceļi P98 un P125 – 2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/69/KF Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 41.16 – 52.73 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2021/68/AC Gājēju–velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10–8,10 (apdzīvotā vietā Svēte) Atklāts konkurss