Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2021/147/AC Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (Rojas tilts un Vārtājas tilts) (2 līgumi) Publisko iepirkuma likuma 9.panta iepirkums
LVC2021/146/INTERREG Ceļu inteliģentās transporta sistēmas (ITS) uzstādīšanas un satiksmes vadības sistēmas ieviešanas uz autoceļa E77 Latvijā būvdarbu uzraudzība Mazais iepirkums
LVC2021/143/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Gaujas tilts autoceļa P23 km 12.962; Gaujas attekas tilts autoceļa P23 km 13.540; Briedes tilts autoceļa V193 km 5.84 un Sesavas tilts autoceļa V1071 km 3.92) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/142/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (gājēju tunelis autoceļa A6 km 29,750, Misas tilts autoceļa V28 km 0,40, Rankas tilts autoceļa V996 km 8,89) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/140/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (autoceļa A6 km 300,71 – 301,04 klātnes deformāciju novēršana, tunelis autoceļu A8 un V1068 krustojumā) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/144/AC Satiksmes uzskaites sistēmas un momentānā ātruma displeju uzturēšana 4 gadu periodā Atklāts konkurss
LVC2021/141/AC Mikromobilitātes infrastruktūras nepieciešamības izvērtējuma metodikas izstrāde PIL 9.panta kārtībā
LVC2021/129/AC Valsts reģionālo autoceļu (P64 posma 12,00 – 21,51 km, P69 posma 0,00 – 10,91 km, P77 posma 7,38 – 13,53 km, P124 posma 0,00 – 9,93 km) pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/138/AC Satiksmes drošības uzlabošanas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa A2 km 12,405-22,000, autoceļa P4 km 5,73-6,75, autoceļu P3 un P10 ceļu mezglā) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/130/INTERREG Ceļu inteliģentās transporta sistēmas (ITS) uzstādīšanas un satiksmes vadības sistēmas ieviešanas uz autoceļa E77 Latvijā būvdarbu uzraudzība Mazais iepirkums
LVC2021/139/AC Valsts vietējā autoceļa V424 Gulbene – Jaungulbene posma km 0,00-6,54 un valsts vietējā autoceļa V425 Pievedceļš Stāķiem posma km 0,00-1,08 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība; valsts vietējā autoceļa V429 Rimstavas – Ušuri posma km 0,00-2,00 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/135/AC Satiksmes drošības būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (gājēju – velosipēdistu ceļš autoceļa A11 km 10,428-27,380, autoceļa V196 km 0,00-5,03, autoceļa P76 km 38,65-42,57) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2021/134/AC Autoceļu P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posma 12,50–13,96 km, P9 Ragana-Limbaži posma 22,000–32,500 km, P38 Cesvaine–Velēna posma 25,99–30,63 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/137/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Ceļa pārvads autoceļa A6 km 124.40; Sarjankas tilts autoceļa P52 km 48.03; Gaujas tilts autoceļa V415 km 0.693 un Užavas tilts autoceļa V1269 km 14.37) (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/136/AC Valsts reģionālā autoceļa P109 Kandava – Saldus posma km 4,88-13,27, Vēdzeles tilta un valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma km 26,601-27,450 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība; valsts reģionālā autoceļa P109 Kandava – Saldus posma km 14,00-28,61 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss