Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2023/22/AC Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Augšdaugavas, Ludzas, Balvu un Krāslavas novada teritorijā Atklāts konkurss
LVC 2023/27/AC Tiltu un caurteku inspekcijas (Latgale, Vidzeme) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/28/AC Tiltu un caurteku inspekcijas (Rīga, Zemgale, Kurzeme) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/34/AC Valsts vietējo autoceļu segumu atjaunošana (autoceļi V956, V782, V795, V606, V618, V620) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/24/ANM Valsts reģionālā autoceļa P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) posma 2,545-20,702 km un valsts reģionālā autoceļa P44 Ilzene-Līzespasts posma 0,000-2,860 km seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/19/AC Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P14 Umurga – Cēsis posmā no Cēsīm līdz krustojumam uz Līvu ciematu 39,70 – 40,95 km Atklāts konkurss
LVC 2023/30/ANM Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava-Dagda posma 2.320-18.200 km seguma atjaunošana un valsts vietējā autoceļa V579 Rēzekne-Stoļerova-Kaunata posma 18.380-21.982 km seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/25/ANM Valsts vietējo autoceļu V971 Lielvārde – Rozītes posma 0.025 – 2.385 km un V974 Dzelmes – Veckrape posma 0.030 – 5.615 km segumu atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/20/AC Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma 13,000 – 24,400 km un posma 24,400 – 33,440 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/17/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 izbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/12/AC Valsts vietējo autoceļu V1402 Stende – Sabile – Pūces posma 15,73 – 17,80 km un V1435 Līgas – Zentene – Rideļi posma 4,14 – 5,92 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/23/AC Tiltu būvdarbi uz autoceļiem V1474 Plosti – Pūces 0.10 km (Abavas tilts), P106 Ezere – Embūte – Grobiņa 18.90 km (Ventas tilts) un P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži 26.76 km (Kaldabruņas tilts) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/16 Dažādu mājsaimniecības preču un remontdarbu materiālu piegāde Mazie iepirkumi
LVC 2023/15 Mērlīdzekļu piegāde LVC struktūrvienību vajadzībām Mazie iepirkumi
LVC 2023/13/AC Valsts vietējā autoceļa V1221 Rucava – Pape posma 0,000 – 7,100 km un valsts vietējā autoceļa V1218 Bārta – Kalēti – Gramzda posma 0,000 – 2,750 km seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss