Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Ceļu klasifikācija

  • galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;
  • reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;
  • vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.

2019. gada 31. decembrī kopējais Latvijā uzskaitīto autoceļu un ielu garums ir 70645 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums – 1,094 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā esošais valsts autoceļu kopgarums ir 20061 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums – 0,311 km uz 1 km2.

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā ir 962 tilti, no kuriem 896 ir dzelzsbetona, 14 – akmens, 48 – metāla un 4 – koka. Visu tiltu kopgarums ir 31 365 m.

Autoceļu iedalījums

Ceļu klasifikācija Kopējais garums, km Pa seguma veidiem
Ar melno segumu, km Ar grants un šķembu segumu, km Bez seguma, km
Valsts autoceļi, t. sk.:

20061

9304 10757

galvenie autoceļi (A)

1673

1673

reģionālie autoceļi (P)

5448

4633 815

vietējie autoceļi (V)

12880

2993 9887

blakusceļi

60

5 55
Pašvaldību ceļi un ielas, t. sk.:

38246

6205 32041
pašvaldību ceļi

29975

1280 28695

ielas

8271

4925 3346

Meža ceļi

12338

28 10808 1502
Kopā ceļi un ielas:

70645

15537 53606

1502