Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Būvdarbu plānošana

Finansējums valsts autoceļiem

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana vasarā

Ceļu uzturēšana ziemā

Pavasara šķīdonis

Valsts ceļu tīkla uzturēšanas teritoriju karte

Saskaņojumi

Citi

Kā tiek labotas bedres uz autoceļiem?

Masveida bedru aizpildīšana asfalta segumos tiek uzsākta tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5oC. Bedru aizpildīšana tiek veikta prioritārā secībā, atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasēm, kā arī transportlīdzekļu satiksmes intensitātei.

Autoceļu asfalta segumos radušās bedres A uzturēšanas klases autoceļos jāaizpilda līdz 1. jūnijam, B uzturēšanas klases autoceļos līdz 15. jūnijam, bet C un D uzturēšanas klases autoceļos – līdz 1. jūlijam, E uzturēšanas klases ceļos – līdz 1. septembrim.

Satiksmei bīstamās  bedres (dziļākas par 5 cm ar laukumu lielāku par 0,1 m2) tiek novērstas visa gada garumā. Bedrē iestrādātā materiāla virsmai  ir jābūt vienā līmenī ar esošā seguma virsmu. Pieļaujamās atkāpes ir līdz 10 mm. Bedru aizpildīšanas tehnoloģiju aprakstus var atrast Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijās LVC mājaslapā