Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Būvdarbu plānošana

Finansējums valsts autoceļiem

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana vasarā

Ceļu uzturēšana ziemā

Pavasara šķīdonis

Valsts ceļu tīkla uzturēšanas teritoriju karte

Saskaņojumi

Citi

Kā var saņemt atļauju publisku pasākumu rīkošanai uz valsts autoceļa?

Lai saņemtu atļauju publisku pasākumu rīkošanai uz valsts autoceļiem, nepieciešams sagatavot iesniegumu LVC attiecīgajai nodaļai:

  • kurā ir aprakstīts, kas tiek plānots;
  • ir pievienota maršruta shēma;
  • ir norādīta par drošību atbildīgā persona;
  • sniegta informācija par to, kas pasākuma laikā regulēs satiksmi;
  • ir norādīts pasākuma datums un laiks.

Atļaujas izdošanu nosaka likuma Par autoceļiem 5. panta 1. daļa un 14. pantsCeļu satiksmes likuma 8. panta 1. daļa un 15.12.1998. MK noteikumi Nr. 456 Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi 2., 3. un 7. punkts.