Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Būvdarbu plānošana

Finansējums valsts autoceļiem

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana vasarā

Ceļu uzturēšana ziemā

Pavasara šķīdonis

Valsts ceļu tīkla uzturēšanas teritoriju karte

Saskaņojumi

Citi

Finansējuma avoti

Latvijas (galveno) autoceļu attīstības stratēģija 2022–2040:

  • Ātrgaitas ceļu izbūve: Kohēzijas fonds, PPP, CEF u.c. ārējie finansējuma avoti.
  • Galveno autoceļu atjaunošana esošajos parametros: valsts budžets.

Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības līdz 2027. gadam stratēģija:

  • Valsts budžets.
  • Speciālie budžeti (piemēram, līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem).

Administratīvi teritoriālā reforma:

Papildu finansējums no valsts budžeta.

Attīstības un noturības mehānisms (ANM)

Eiropas Savienības (ES) finansējums. Programma izveidota papildus 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tā ES noteiktais mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijā šo finansējumu administrē Valsts vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tas tiek novirzīts reģionālo un vietējo ceļu vajadzībām administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros.