Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Būvdarbu plānošana

Finansējums valsts autoceļiem

Tilti

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Kvalitāte

Ceļu uzturēšana vasarā

Ceļu uzturēšana ziemā

Pavasara šķīdonis

Valsts ceļu tīkla uzturēšanas teritoriju karte

Saskaņojumi

Citi

Kur un kā veic atputekļošanu

Viena kilometra atputekļošana ar kalcija hlorīdu (CaCl) izmaksā 1500 eiro, kopumā šiem darbiem 2024. gadā atvēlēti 750 000 eiro.

Valsts autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. MK noteikumi neietver prasības veikt grants seguma ceļu atputekļošanas pasākumus, tas nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem. Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) katru gadu nodrošina atputekļošanu, taču ierobežotā apjomā, atbilstoši finansiālajām iespējām.

Kā zināms, valsts ceļu tīkls ilgstoši tiek uzturēts ar nepietiekamu finansējumu, tāpēc ir uzkrājies liels neizdarīto darbu apjoms un veikt visus nepieciešamos uzturēšanas darbus gandrīz 20 000 km valsts autoceļu nav iespējams. Tāpat jāņem vērā, ka vasaras uzturēšanas darbi tiek plānoti atbilstoši tam, kāds finansējums ir palicis pēc ziemas sezonas. Līdz ar to darbi tiek veikti prioritārā secībā un atbilstoši MK noteikumiem. Attiecīgi grants segumu atputekļošanu nav iespējams visur un tik bieži, cik to vēlētos iedzīvotāji.