Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Valsts autoceļu funkcijas un pašvaldībām nododamie ceļi

Valsts autoceļu funkcija ir savienot objektus tā, lai būtu ērta to sasniedzamība un augsta satiksmes kvalitāte. Satiksmes kvalitātes nosacījumi – braukšanas laika ietaupījums, transporta izmaksas un garantēta satiksmes drošība.*

Galvenie ceļi: valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu

Reģionālie ceļi: novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas

Vietējie ceļi: novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu    pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus

Pašvaldību un privāto ceļu funkcija ir nodrošināt piekļuvi atsevišķiem objektiem un teritorijām.

*Avots: Likums Par autoceļiem

Ceļi, kas ir zaudējuši valsts ceļa funkciju un ir nododami pašvaldībām: ŠEIT

Līdz 2025. gadam pašvaldībām jāizstrādā transporta attīstības plāni. Vairāk informācijas ŠEIT.