Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2022/164/AC Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma 77,24 – 88,10 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/03 Ceļa aprīkojuma testēšanas iekārtu apkope, kalibrēšana un remonts PIL 9.pants
LVC 2023/05 LVC automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids – automātiskā PIL 9.pants
LVC 2022/167/AC Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma 6,70 – 25,09 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/118/AC Pētījums par klimata pārmaiņu ietekmi uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju Atklāts konkurss
LVC 2022/162/ANM Valsts vietējo autoceļu V977 Madliena – Aderkaši posma km 0,047 – 12,635 un V918 Zemkopības institūts – Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela) posma km 0,016 – 1,580 segumu atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/158/AC Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma km 68,630 – 79,512 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/142/AC Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir līdz 1,5 milj. euro) Atklāts konkurss
LVC 2022/165/AC Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma 46,12 – 56,93 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/163/ANM Valsts vietējā autoceļa V286 Kūdums – Daibe – Pīpeņi posma km 3,27– 7,05 pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2022/157 Vienota datu un balss sakaru tīkla infrastruktūras izveidošana un uzturēšana Atklāts konkurss
LVC 2022/156 Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi Atklāts konkurss
LVC 2022/161/ANM Valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga – Cēsis – Līvi posma km 21.99 – 34.92 pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2022/159/AC Kujas tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V854 Liezere – Silakurmji – Graši 4,17 km Atklāts konkurss
LVC 2022/152/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas rob.(Grenctāle) posma 7,80-25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse un 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse Atklāts konkurss