Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2024/10/AC Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma 9,917 – 19,193 km (kreisā brauktuve) un posma 29,100 – 43,141 km atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2024/08/AC Latvāņu apkarošana valsts autoceļu ceļu nodalījuma joslās ar integrēto metodi vai selektīvajiem herbicīdiem (5 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/13/AC Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/06/AC Tiltu būvdarbi (Dzedrupes tilts autoceļa V1376 Kūļi – Dzedri 2,80 km un Abavas tilts autoceļa V1464 Dziļkalni – Pūre 6,50 km un autoceļa V1464 Dziļkalni – Pūre km 5,850 – 6,857) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/07/AC (Apspriede) Valsts autoceļu lietus ūdens kanalizācijas sūkņu staciju ikdienas uzturēšana 4 gadiem Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2024/12/AC Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts vietējo autoceļu V196 Valmiera – Brenguļi – Bikseja no Valmieras līdz Brenguļiem km 0,00 līdz km 5,03 Atklāts konkurss
LVC 2024/11 Higiēnas preču piegāde Mazie iepirkumi
LVC 2024/03 (apspriede) Izstrādāt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ilgtspējas darbības un ziņošanas kārtību atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvai un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2024/04/AC Tiltu būvdarbi (Briedes tilts valsts vietējā autoceļa V193 Matīši – Bērzaine – Rubene 5,84 km un Gaujas tilts valsts vietējā autoceļa V304 Drustu stacija – Zosēni km 3,30 km) (2.līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/05/AC Tiltu būvdarbi (Užavas tilts valsts vietējā autoceļa V1269 Alsunga – Tērande – Ziras 14.37 km un Dvietes tilts valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste 65.96 km) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/02/AC Tiltu nestspējas pārrēķins uz valsts reģionālajiem autoceļiem (pārvads P3 km 0,50, Gaujas tilts P18 km 1,20, Ogres tilts P4 km 98,92, Gaujas tilts P8 km 11,50, Kujas tilts P82 km 23,43) (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2024/01/AC Tiltu nestspējas pārrēķins uz valsts galvenajiem autoceļiem (Gaujas tilts autoceļa A1 km 12,6, Lielupes tilts autoceļa A10 km 36,6, Lielupes tilts autoceļa A9 km 24,56) (3 līgumi)” Atklāts konkurss
LVC 2023/92/AC/DIS Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros Slēgts konkurss
LVC 2023/136 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Atklāts konkurss
LVC 2023/134/AC Valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti-Sēja posma 0,417-1,727 km, valsts vietējo autoceļu V38 Saulkrasti-Gāršmalas posma 0,012-0,694 km, V39 Saulkrasti-Bīriņi posma 0,908-1,972 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss