Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2022/137/AC Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos Atklāts konkurss
LVC 2022/143/AC Svitenes tilta pārbūve valsts vietējā autoceļa V1071 Mežciems – Staļģene – Stūrīši 9.40 km Atklāts konkurss
LVC 2022/131/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana. Atklāts konkurss
LVC 2022/141 Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana (atkārtoti) PIL 9.pants
LVC 2022/139/AC Paurupes tilta valsts vietējā autoceļa V1221 Rucava – Pape 2.90 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2022/136/AC Ar bitumenu sasitīta seguma atjaunošana valsts autoceļu objektos Atklāts konkurss
LVC 2022/138 Ceļa seguma līdzenuma noteikšanas mēriekārtas Profilogrāfa apkope, kalibrēšana un remonts PIL 9.pants
LVC 2022/120/CEF Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām Atklāts konkurss
LVC 2022/129/CEF Datu ievākšanas iekārtu iegāde Atklāts konkurss
LVC 2022/119/AC Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanai Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2022/133/AC Transportlīdzekļu momentānā braukšanas ātruma displeju piegāde un uzstādīšana Atklāts konkurss
LVC 2022/128/AC Jaunas redakcijas vai grozījumu izstrāde Latvijas standartam LVS 77 “Ceļa zīmes” PIL 9.panta kārtībā
LVC 2022/135 LVC automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids – automātiskā PIL 9.pants
LVC 2022/134 Saimniecības preču piegāde PIL 9.pants
LVC 2022/132 Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana PIL 9.pants