Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2021/127/AC Valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) posma km 46,43-56,08 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe posma km 31,60-40,78 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/110/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Kaldabruņas tilts autoceļa P72 km 26,76; Neriņas tilts autoceļa V14 km 6,80; Sūļupes caurteka autoceļa V561 km 7,40 un divlīmeņa šķērsojums autoceļa A7 posmā km 7,30-7,78 (4 līgumi)) Atklāts konkurss
LVC 2021/126/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas rob. posma 7,8 – 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P8 un P3 kr.p. izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/120/AC Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma P85/Jaunā Daugavas tilta mezgls – Ķekavas apvedceļš izbūve par ātrgaitas ceļu (būvprojekts minimālā sastāvā ar ietekmes uz vidi novērtējumu) Atklāts konkurss
LVC2021/118/AC Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene posmu km 34,870-45,600 un km 60,900-61,220 pārbūve un posma km 45,600-60,906 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2021/117/AC Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 125,140 – 129,300 un posma km 162,000 – 163,700 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/124 Autoriepu iegāde, montāža un glabāšana PIL 9.pants
LVC 2021/121/AC Valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži posma km 32,58 – 41,95 un posma km 41,95 – 51,775 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/119/AC Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/112/AC Ceļa pārvada, gājēju/velosipēdistu ceļa būvdarbi (autoceļš A2 49,900 km) un deformācijas šuvju atjaunošana (autoceļš A8 trīs posmi) Atklāts konkurss
LVC2021/103/AC Gājēju – velosipēdistu celiņu izbūve (gar a/c V455, P59, P61 – 3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/105 Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana (3 līgumi) Atklāts konkurss virs ES sliekšņa
LVC2021/108/AC Ceļa zīmju nomaiņa (5 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/79/AC Luksoforu objektu uzturēšana trīs gadu periodā Atklāts konkurss
LVC2021/113/AC Valsts vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši posma km 0,320-10,660 seguma atjaunošana Atklāts konkurss