Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2023/102/AC Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība – Bārtas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P113 27,20 km un valsts galvenā autoceļa A6 posma 300,71- 301,04 km klātnes deformāciju novēršana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/79/AC Īslaicīgas lietošanas gājēju infrastruktūras projektēšana, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība autoceļu V6 un A5 apvidū Sarunu procedūra
LVC 2023/103/AC Tiltu būvdarbi (ceļa pārvads autoceļa A4 km 20,300, ceļa pārvads autoceļa A6 km 29,37 un Meirānu kanāla tilts autoceļa V903 km 22,955) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/96/CEF Ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrāde satiksmes uzskaites punktu elektroapgādei Atklāts konkurss
LVC 2023/82/AC Būvprojektu izstrāde ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumiem un transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmu uzstādīšanas vietām Atklāts konkurss
LVC 2023/99/ANM Valsts reģionālā autoceļa P124 Ventspils – Kolka posma 0,00-9,93 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/100/AC Tiltu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (Svētes tilts autoceļa P103 Dobele – Bauska 29.630 km un Sarjankas tilts autoceļa P52 Ploski – Zilupe – Šķaune – Ezernieki 48.03 km) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/97/AC Projekta risinājumu aktualizācija valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posmam Ķekavas apvedceļš – Bauska, ieskaitot Iecavas un Bauskas apvedceļus Atklāts konkurss
LVC 2023/101 Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju informācijas sistēmas pielāgošana Mazie iepirkumi
LVC 2023/98/ANM Valsts reģionālā autoceļa P109 Kandava – Saldus posma 14.033 – 28.637 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/94 Siltumsūkņa remonts Mazie iepirkumi
LVC 2023/78/CEF Satiksmes intensitātes uzskaites sistēmas modernizācija un jaunu uzskaites punktu izbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/92/AC Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros Apspriede ar piegādātājiem
LVC 2023/89/AC Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiņu uzstādīšana valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīklā), un konsoļu un ceļa zīmju atjaunošana uz P8 un A6 (4 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/83/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80–25,00 km būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 projektēšana, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība Atklāts konkurss