Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2023/04/CEF Automašīnu iegāde VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām Atklāts konkurss
LVC 2022/166/AC Valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs posma 24,525 – 35,150 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2022/149/AC Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa P32 posms km 71,165 – 73,63, autoceļa A14 posms km 8,30 – 15,57 un autoceļa A6 posms km 223,90 – 224,74) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/09/AC Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma P85/Jaunā Daugavas tilta mezgls – Ķekavas apvedceļš izbūve par ātrgaitas ceļu (būvprojekts minimālā sastāvā ar ietekmes uz vidi novērtējumu) Atklāts konkurss
LVC 2022/153/AC Valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži – Salacgrīva (nogāzes noslīdenis) posma 37,920 – 38,160 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC 2022/147/AC Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posma 0,760 – 2,900 km un posma 31,24 – 33,90 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/01/AC Trokšņa samazināšanas pasākumu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa A2 km 40,55 – 42,50 un autoceļa A8 kreisā brauktuve km 16,8 – 16,9) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/07/AC Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālo autoceļu P3 un P10 ceļu mezglā un valsts galvenā autoceļa A3 apdzīvotā vietā Stalbe Atklāts konkurss
LVC 2022/160/AC Sūļupes caurtekas pārbūve valsts vietējā autoceļa V561 Gaigalava – Viļāni 7,40 km Atklāts konkurss
LVC 2023/10/AC Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošana Vidzemes un Latgales reģionā (autoceļi P40, V248 un V751) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/11/ANM Valsts vietējo autoceļu V782 Jēkabpils – Antūži – Medņi posma km 1.075 – 5.250 un V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 32.120 – 32.975 segumu atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/02/AC Valsts reģionālā autoceļa P69  Skrudaliena – Kaplava – Krāslava posma 24,02 – 33,38 km un valsts vietējā autoceļa V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils posma 11,570 – 17,280 km seguma atjaunošana  Atklāts konkurss
LVC 2023/06/AC Tiltu būvdarbi uz autoceļiem V28 Blukas – Emburga 0,40 km (Misas tilts), V1039 Iecava – Rožkalni – Irbītes 3,60 km (Iecavas tilts) un A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) 29,40 km (Gājēju tilts) Atklāts konkurss
LVC 2022/164/AC Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma 77,24 – 88,10 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/03 Ceļa aprīkojuma testēšanas iekārtu apkope, kalibrēšana un remonts PIL 9.pants