Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Iepirkumi

Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2021/111/AC Valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda – Aizpute posma km 14,87 – 18,22 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/106/KF Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi Atklāts konkurss
LVC2021/109/AC Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana (tilti pār Auci, Bērzi, Kauguru kanālu) Publisko iepirkuma likuma 9.panta iepirkums
LVC2021/100/AC Tiltu projektēšana un autoruzraudzība (Svitenes tilts V1071, Kujas tilts V854, Autoceļa A6 km 300,71 – 301,04 km klātnes deformāciju novēršana) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/104/AC Satiksmes drošības izpētes projektu izstrāde (divlīmeņu gājēju pārejas ierīkošanas iespējas uz a/c A2 km 22,10 Garkalnē, km 31,60 Vangažos, km 36,90 pie “Sēnītes” (Sorbām)) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2021/99/AC Tiltu būvdarbi uz autoceļa P25 Smiltene – Strenči km 28.34 (Gauja), autoceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene km 21.789 (Palsa) un autoceļa P18 Valmiera – Smiltene km 1.20 (Gauja) Atklāts konkurss
LVC2021/98/AC Valsts autoceļu V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes km 0,00-6,69, P88 Bauska-Linde km 25,37-28,35 un V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes km 7,84-9,76 un km 11,25-12,84 pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2021/101 LVC autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana (3 līgumi) Atklāts konkurss
Lvc2021/95 Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana (2 līgumi) Atklāts konkurss virs ES sliekšņa
LVC2021/94 LVC Centrālā biroja automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids – ar rokām PIL 9.pants
LVC2021/97/AC Ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrāde transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles iekārtu uzstādīšanai Mazais iepirkums
LVC2021/96/KF Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) km 9,93 – 18,93 (labā brauktuve) segas pārbūve (pastiprināšana) Atklāts konkurss
Apspriede ar piegādātājiem Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta IS un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi (Plānotā līgumcena 460 000,00 EUR bez PVN) Apspriede ar piegādātājiem līdz 03.06.2021. plkst.12.00
LVC2021/89/AC Valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna posma km 15,60 – 23,80 pārbūve un posmu km 13,21 – 14,06 un 14,38 – 15,60 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2021/90/AC Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene – Valka posma km 0,98 – 6,10 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss