Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC 2023/08/AC Elektrouzlādes staciju tīkla izveides izpēte TEN-T autoceļu tīklā Latvijā Atklāts konkurss
LVC 2023/29/AC Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte ( 2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/22/AC Ceļa nodalījuma joslu sakopšana, sadzīves atkritumu konteineru un biotualešu (sanitāro kabīņu) uzstādīšana un uzturēšana Augšdaugavas, Ludzas, Balvu un Krāslavas novada teritorijā Atklāts konkurss
LVC 2023/27/AC Tiltu un caurteku inspekcijas (Latgale, Vidzeme) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/28/AC Tiltu un caurteku inspekcijas (Rīga, Zemgale, Kurzeme) (3 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/34/AC Valsts vietējo autoceļu segumu atjaunošana (autoceļi V956, V782, V795, V606, V618, V620) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/24/ANM Valsts reģionālā autoceļa P17 Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) posma 2,545-20,702 km un valsts reģionālā autoceļa P44 Ilzene-Līzespasts posma 0,000-2,860 km seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/19/AC Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P14 Umurga – Cēsis posmā no Cēsīm līdz krustojumam uz Līvu ciematu 39,70 – 40,95 km Atklāts konkurss
LVC 2023/30/ANM Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava-Dagda posma 2.320-18.200 km seguma atjaunošana un valsts vietējā autoceļa V579 Rēzekne-Stoļerova-Kaunata posma 18.380-21.982 km seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/25/ANM Valsts vietējo autoceļu V971 Lielvārde – Rozītes posma 0.025 – 2.385 km un V974 Dzelmes – Veckrape posma 0.030 – 5.615 km segumu atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/20/AC Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma 13,000 – 24,400 km un posma 24,400 – 33,440 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/17/AC Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalītā autoceļa P1 izbūve Atklāts konkurss
LVC 2023/12/AC Valsts vietējo autoceļu V1402 Stende – Sabile – Pūces posma 15,73 – 17,80 km un V1435 Līgas – Zentene – Rideļi posma 4,14 – 5,92 km seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC 2023/23/AC Tiltu būvdarbi uz autoceļiem V1474 Plosti – Pūces 0.10 km (Abavas tilts), P106 Ezere – Embūte – Grobiņa 18.90 km (Ventas tilts) un P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži 26.76 km (Kaldabruņas tilts) (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC 2023/16 Dažādu mājsaimniecības preču un remontdarbu materiālu piegāde Mazie iepirkumi
  1. 1
  2. ...
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. ...
  7. 172