Apspriešana

  Autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari”

   2020. gada 24. aprīlī tiek uzsākta autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Lielie Kangari” –  novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

   Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) pārbūvējamais posms caur dabas liegumu “Lielie Kangari” Ogres un Ropažu novadā. Posmā ir paredzēta asfalta seguma izbūve, kā arī ceļa trases korekcijas esošā ceļa profila parametru uzlabošanai. Pārbūves rezultātā tiks uzlabota ceļa kvalitāte, optimizēta transporta kustība un novērsti apstākļi, kas apdraud drošu braukšanu pa autoceļu. Novērtējums prasīts ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu (VPVB) Nr.3-n Rīgā 2011.gada 12.augustā, nosacījumi tam izdoti 2015.gada 5.oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējums četrām rekonstrukcijas alternatīvām pabeigts 2013.gada 22.novembrī ar VPVB atzinumu, ka tām visām ir nepieļaujami būtiska nelabvēlīga ietekme.

   2019. gadā ir atkārtoti uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums divām jaunām alternatīvām, novēršot iepriekš konstatētos nelabvēlīgās ietekmes faktorus, un patlaban ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ir sagatavots sabiedriskajai apspriešanai.

   Darbības ierosinātājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) (reģ. nr. 40003344207), adrese, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050.

   Novērtējumu izstrādāja: AS „Ceļuprojekts”, Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024.

   • Ar novērtējumu var iepazīties LVC mājas lapā lvceli.lv  un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv no 2020. gada 24. aprīļa līdz 24. maijam.
   • Sabiedriskās apspriešanas sanāksme klātienē nenotiks, jo atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tā tiek organizēta neklātienes formā (attālināti) sekojošā veidā.
   • No 2020.gada 5. līdz 12.maijam jautājumus par ietekmes uz vidi novērtējumu var uzdot, rakstot uz e-pastu kangarkalni@lvceli.lv Atbildes uz tiem tiks sniegtas vienas darbdienas laikā.

   No 5. līdz 12. maijam ir pieejama videoprezentācija, ar ko ārkārtas situācijā aizstājama klātienes apspriešanas sapulce. Šajā laikā varēs rakstīt jautājumus kangarkalni@lvceli.lv un darbdienas laikā saņemt uz tiem atbildes.

   Novērtējuma videoprezentācija ppt.

    

   Vizualizācijas –

  Pielikumi