Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Par LVC

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Tāpat LVC sniedz publiskos pakalpojumus un konsultācijas, veic ekspertīzes un testēšanas autoceļiem un mākslīgajām būvēm, izstrādā nozares normatīvo aktu projektus, pārvalda autoceļu uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās informācijas vadības sistēmas, organizē apmācības ceļu speciālistiem. Bureau Veritas Latvia izdotais sertifikāts apliecina, ka darbība ir sakārtota un LVC atbilst starptautiskam kvalitātes pārvaldības sistēmas standartam ISO 9001:2015.

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) tika izveidoti 2004. gada 26. oktobrī, reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību Latvijas Autoceļu direkcija. Tas darīts saskaņā ar 2004. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 726 Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības Latvijas Autoceļu direkcija reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi un valsts akciju sabiedrības Ceļu inženieri izveidošanu, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

LVC pamatuzdevumi

 • Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 • Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu sarakstu;
 • Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 • Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 • Organizēt iepirkumu valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 • Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, remontu un uzturēšanu;
 • Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 • Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 • Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 • Pārraudzīt pašvaldību autoceļu  uzturēšanu.

LVC papilduzdevumi

 • Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 • Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 • Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

LVC kvalitātes politika

LVC darbības pamatā ir klientu vēlmju izzināšana un apmierināšana, pakalpojumu efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana.

LVC autoceļu tīkla pārvaldīšanā un attīstīšanā noteicošais ir kvalitāte, kas sasniedzama, visiem darbiniekiem nepārtraukti paaugstinot kompetenci, uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu un dodot savu ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

LVC klienti

 • Autoceļu lietotāji;
 • Satiksmes ministrija;
 • Pašvaldības;
 • Citu autoceļu īpašnieki;
 • Sabiedrība kopumā.

LVC stratēģiskais mērķis

Attīstīt un efektīvi pārvaldīt sabiedrības mobilitātes prasībām atbilstošu un drošu valsts autoceļu tīklu.

LVC mērķi

 • Nodrošināt autoceļu  ikdienas uzturēšanu.
 • Uzlabot valsts autoceļu stāvokli.
 • Uzlabot satiksmes drošības līmeni valsts autoceļu tīklā.  
 • Veicināt digitālo risinājumu  attīstību LVC darbībā, ieviešot datu  un procesu digitalizāciju.
 • Nodrošināt autoceļu būvdarbu kvalitātes paaugstināšanu un pētniecības ieguldījumu nozares attīstībā.
 • Nodrošināt ilgtspējīgu profesionālu personāla komandu, veicot kompetenču attīstīšanu.