Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Valde

Mārtiņš Lazdovskis, valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš no 2021. gada 24. septembra

Izglītība:

2000.–2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā;

1996.–2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, bakalaura grāds ekonomikā.

Darba pieredze:

09.2021.–pašlaik VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs;

07.2015.–05.2021. VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes loceklis;

11.2014.–07.2015. Liepājas SEZ pārvaldes valdes loceklis;

03.2014.-03.2015. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

06.2008.–03.2014. LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

03.2005.–06.2008. LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors;

05.2004.–03.2005. LR Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

01.2002.–05.2005. LR Lauku atbalsta dienesta departamenta direktora vietnieks;

01.2000.–06.2001. LR Lauku atbalsta dienesta daļas vadītāja vietnieks;

09.1998.–01.2000. LR Zemkopības ministrijas vecākais referents.

Gundars Kains, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2020. gada 23. marta.

Izglītība:

2002.–2004. Rīgas Tehniskā Universitāte Būvniecības fakultāte,

inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē;

1998.–2002. Rīgas Tehniskā Universitāte Būvinženieru fakultāte, būvinženieris;

Darba pieredze:

23.03.2020.–pašlaik VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes loceklis;

07.2016.–23.03.2020. VAS Latvijas Valsts ceļi Attīstības pārvalde, direktors;

03.2016.–07.2016. VAS Latvijas Valsts ceļi Attīstības pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2014.–03.2016. VAS Latvijas Valsts ceļi Tehniskā pārvalde, vadošais projektu vadītājs;

01.2006.–01.2014. VAS Latvijas Valsts ceļi Līgumu daļa, projektu vadītājs;

09.1993.–01.2006. Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.

Verners Akimovs, valdes loceklis

Pilnvaru termiņš uz pieciem gadiem no 2022. gada 20. jūnija.

Izglītība:

2005.–2008. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē;

2001.–2005. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē.

Darba pieredze:

20.06.2022.– pašlaik VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes loceklis;

04.2020.–20.06.2022. VSIA Latvijas Valsts ceļi Attīstības pārvalde, direktors; Publiskās un privātās partnerības projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš projekta vadītājs

10.2016.–06.2020. VAS Latvijas Valsts ceļi Attīstības instrumentu daļa, vadītājs; Publiskās un privātās partnerības projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš projekta vadītājs

03.2016.–10.2016. VAS Latvijas Valsts ceļi Attīstības pārvalde, Publiskās un privātās partnerības projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš projekta vadītājs;

07.2006.–03.2016. VAS Latvijas Valsts ceļi Tehniskā pārvalde, projektu vadītājs;

03.2005.–09.2005. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Investīciju departaments, Finanšu vadības nodaļa, ekonomists.