Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas un Darba vietu aprīkošanas shēmu saskaņošana

1. SASKAŅOJUMS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANU UZ VALSTS, PAŠVALDĪBU UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM
Saistošie normatīvie akti: Ceļu satiksmes likums
Izsniedzējs: 1) Uz valsts autoceļiem – LVC reģionālās nodaļas

2) Jūrmalas un Salaspils pašvaldības administratīvajās teritorijās uz pašvaldību, komersantu un māju ceļiem – Rīgas reģionālā nodaļa (pārējo pašvaldību administratīvajās teritorijās uz pašvaldību, komersantu un māju ceļiem – attiecīgā pašvaldība).

Iesniedzamie dokumenti: SOTL* uzstādīšanai uz valsts vai pašvaldību autoceļa:

1) Iesniegums

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā vai uz māju ceļa:

1) Iesniegums 

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

3) Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

4) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts;

5) Zemes gabala robežu plāna kopija;

6) Pašvaldības lēmums par SOTL uzstādīšanu (ja ir).

SOTL uzstādīšanai uz komersanta ceļa:

1) Iesniegums 

2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;

3) Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);

4) Zemes gabala robežu plāna kopija;

5) Pašvaldības lēmums par SOTL uzstādīšanu (ja ir).

Piezīme: Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

*satiksmes organizācijas tehniskais līdzeklis

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.
2. DARBA VIETU APRĪKOŠANAS SHĒMAS SASKAŅOJUMS
Saistošie normatīvie akti: MK 02.10.2001. noteikumi Nr. 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.
Izsniedzējs: 1) Rīgas valstspilsētā – LVC Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa

2) Uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC reģionālās nodaļas

Iesniedzamie dokumenti: Darba vietu aprīkošanas shēma.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Darba vietas aprīkojuma shēmu darbu veicējs saskaņo ne vēlāk kā divas dienas pirms darbu sākuma.