Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Publisko pasākumu saskaņošana

1. ATZINUMS PUBLISKU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI UZ VALSTS AUTOCEĻA
Saistošie normatīvie akti: MK 19.01.2016. noteikumi Nr. 42 Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma;

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts)
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā
  2. ATĻAUJA MAŠĪNU VAI MEHĀNISMU IZMĒĢINĀJUMIEM UZ VALSTS AUTOCEĻIEM
Saistošie normatīvie akti: Likums Par autoceļiem
Izsniedzējs: LVC reģionālās nodaļas
Iesniedzamie dokumenti: 1) Iesniegums

2) Satiksmes organizācijas (maršruta) shēma;

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

1) Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts);

2) Iespējams pieprasīt www.latvija.lv LVC e-adresē, izvēloties e-formas veidlapu.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā