Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Informācijas un reklāmas objektu uzstādīšanas saskaņošana

ATĻAUJA INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR VALSTS AUTOCEĻIEM
Saistošie normatīvie akti: MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Izsniedzējs:

LVC reģionālās nodaļas

 

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500; 
3) Zemes īpašnieka atļauja; 
4) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.