Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Informācijas un reklāmas objektu uzstādīšanas saskaņošana

1. ATĻAUJA INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR VALSTS AUTOCEĻIEM
Saistošie normatīvie akti: MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Izsniedzējs:

LVC reģionālās nodaļas

 

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500; 
3) Zemes īpašnieka atļauja; 
4) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.
2. SASKAŅOJUMS INFORMĀCIJAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA UZSTĀDĪŠANAI GAR PAŠVALDĪBU UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM
Saistošie normatīvie akti: MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Izsniedzējs: 1) Rīgas valstspilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa
2) Gar citu pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem – LVC reģionālās nodaļas
Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums
2) Uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500; 
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Papildus darbības: Nepieciešamības gadījumā jāorganizē objekta apsekošana uz vietas.

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: Mēneša laikā.