Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Ekskursijas uz Ceļu laboratoriju

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) atsāk skolēnu ekskursijas uz Ceļu laboratoriju. Piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu  5.–12. klašu skolēniem apmeklēt VSIA Latvijas Valsts ceļi Ceļu laboratoriju Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 3.

Laboratorijā skolēni varēs vērot, kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli – smilts, šķembas, grants, bitumens, asfaltbetons – un uzzināt dažādus faktus par ceļu būvniecību un ceļinieku profesijām.

Ekskursijas iespējamas no 3. oktobra līdz 29. novembrim, otrdienās un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Vienlaikus varam uzņemt vienu klasi. Ekskursijas ilgums – aptuveni stunda, un tās ir bez maksas. Ekskursija iepriekš jāpiesaka, zvanot pa tālruni LVC Komunikācijas daļai: 67028144 vai 67028161.

Ceļu laboratorija ir LVC struktūrvienība, kas ietilpst  LVC Autoceļu kompetences centrā (AKC). AKC veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu valsts autoceļos un ceļu pētniecības darbu vadību. Ceļu laboratorija arī veic ceļu būvmateriālu – minerālo materiālu, asfaltbetona un saistvielu testēšanu, veic satiksmes analīzi, mēra un analizē ceļa segas parametrus, kā arī ievieš ceļu pētniecības projektus.