Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta autoceļa Rīga – Ērgļi (P4) Lielo Kangaru posma IVN aktuālā redakcija

2020. gada 15. septembrī ir sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa  Rīga-Ērgļi (P4) pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari – novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija.

Novērtējums piemērots ar VPVB 2011.gada 12.augusta lēmumu Nr.3-n, nosacījumi tam izdoti 2015. gada 5. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) (reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169, lvceli@lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS Ceļuprojekts (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv).

Novērtējums ir pieejams: Kangaru IVN 09.2020

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa Rīga – Ērgļi (P4) asfalta seguma izbūve ar vai bez trasējuma maiņas. Novērtējuma rezultātā tiek rekomendēts asfalta segums esošajā trasē bez trasējuma maiņas.