Pārbūvēs autoceļa Kuldīga – Skrunda – Embūte sākumposmu

Sāk pārbūvēt valsts reģionālā autoceļa Kuldīga – Skrunda – Embūte (P116) posmu no rotācijas apļa Kuldīgā līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Kuldīga–Pelči–Kaltiķi (V1293) (2,33,km – 6,84.km).

Projekta ietvaros plānots daļā autoceļa posma veikto pilno segas pārbūvi, bet citos tiks atjaunota nesošā kārta. Tāpat tiks atjaunots rotācijas aplis Kuldīgā Graudu un Ganību ielu satiksmes mezglā, kā arī sakārtots kanalizācijas tīkls.

Šajā projektā ir noslēgts trīspusējs līgums ar Kuldīgas novada pašvaldību un par pašvaldības līdzekļiem tiks izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš. Kopējā līgumcena ir 3,11 milj. eiro (ar PVN). Darbus veiks SIA VIA un būvdarbus plānots pabeigt 2021. gada vasaras beigās.