Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Neredzi ceļu. Neapdzen!

Informatīvi izglītojoša satiksmes drošības kampaņa Neredzi ceļu. Neapdzen!

Kampaņas radošā risinājuma izstrādātājs: LVC Komunikācijas daļa

Kampaņas materiālu ražošana: SIA F&S

Finansējums: Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs

Izlietotais finansējums: 40 000 eiro

Sasniegtā auditorija: ir sasniegti 90% mērķauditorijas, saskaņā ar SIA Media House kampaņas efektivitātes mērījumu, kas balstīts uz Kantar TNS Latvija datiem.

Informācija:

https://lvceli.lv/aktualitates/uzsak-satiksmes-drosibas-kampanu-pret-pargalvigu-apdzisanu-neredzi-celu-neapdzen/

Diskusija: https://www.facebook.com/LVCELI/videos/797021407800229