Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana

Projekta nosaukums: Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai

Projekta vadošais partneris: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformas 2.1. “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija”  investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” ietvaros

Projekta Nr.: 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009

Projekta mērķis:

  1. Attīstīt vienotu koplietošanas tehnoloģisko platformu transportlīdzekļu valsts numura zīmju atpazīšanai un uzkrāšanai, lai
  2. savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
  3. fiksētu pārkāpumus ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli;
  4. veiktu ceļu seguma stāvokļa monitoringu.
  5. Publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošana, pamatdarbības procesu modernizācija, dokumentu plūsmas elektronizācija un kvalitatīvu datu pieejamība, tiesībaizsardzības institūciju sadarbspējas uzlabošana ātrākai kriminālprocesa mērķu sasniegšanai, izstrādājot un ieviešot Kriminālprocesa informācijas sistēmu E-KRASS (1. kārta). E-KRASS ietvaros tiks nodrošināta iespēja uzsākt izmeklēšanas procesa īstenošanu elektroniskajā vidē, lietu izsekojamību, informācijas pieejamību un atklātību, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar Elektronisko lietu katalogu.

Projekta partneri: Valsts policija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

Projektā veicamās darbības un sasniedzamie rezultāti:

Ieviesta Tehnoloģiskā platforma transportlīdzekļu valsts numura zīmju atpazīšanai un uzkrāšanai, iegādātas, sagatavotas darbam un pieslēgtas kameras un saistītais aprīkojums, kā arī infrastruktūra, ieviesta Kriminālprocesa informācijas sistēmas E-KRASS 1. kārta, organizētas darbinieku mācības, nodrošināta projekta vadība, projekta publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi.

Projekta sākums: 2024. gada 2. aprīlis

Projekta beigas: 2026. gada 31. maijs

Projekta budžets: 3 337 856 EUR, no kuriem:

  • AF plāna finansējums: 2 807 280 EUR
  • Valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām): 530 576 EUR

Projekta normatīvais ietvars: Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta rīkojums Nr. 524 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta “Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai” pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu”

Kontaktpersona:

Karīna Eglīte-Miezīte

tālr.: 67208723

e-pasts: karina.eglite-miezite@ic.iem.gov.lv