Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2019/48/AC Valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile posma km 35,59 – 40,58 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/49 Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi Atklāts konkurss
LVC2019/50/AC Valsts vietējā autoceļa V175 Rūjiena – Igaunijas robeža posma km 3,079 – 12,135 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2019/50/AC
LVC2019/51/AC Valsts autoceļu V36 Juglas papīrfabrikas ciemats – Ulbroka posma km 0,015-2,165 un P4 Rīga – Ērgļi posmu km 8,176-8,900 un km 9,300-9,524 seguma atjaunošana un krustojuma pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/52/AC Izpēte par satiksmes drošības uzlabošanu valsts vietējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža-Silnieki-Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustojumā Mazais iepirkums
LVC2019/53/AC Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma km 0,094 – 2,100 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2019/54/AC Ziemeļsusējas tilta autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils km 38,59 brauktuves atjaunošana Mazais iepirkums
LVC2019/55/AC Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava – Dagda posma km 18,22 – 27,14 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss
LVC2019/56/AC Tehnisko līdzekļu (signālstabiņu un dzīvnieku atbaidītāju) uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu Mazais iepirkums
LVC2019/57/AC Autoceļa P133 Lidostas Rīga pievedceļš krustojuma ar Ziemeļu un Dzirnieku ielām pārbūve Mārupes novadā Atklāts konkurss
LVC2019/58 Informācijas izvietošana drukātajos medijos latviešu valodā Mazais iepirkums
LVC2019/59 Informācijas izvietošana drukātajos medijos krievu valodā Mazais iepirkums
LVC2019/60 Informācijas izvietošana iknedēļas žurnālā sievietēm, latviešu valodā Mazais iepirkums
LVC2019/61 Informācijas izvietošanas ikmēneša dzīves stila žurnālā vīriešiem, latviešu valodā Mazais iepirkums