Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2018/96/AC Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana (2 līgumi) Atklāts konkurss
LVC2018/97/ERAF Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93 – 24,26 segas pastiprināšana (pārbūve) Konkurss virs ES sliekšņa (no 01.03.2017.)
LVC2018/98 Lāzeru profilometra iekārtas piegāde Sarunu procedūra
LVC2018/99/AC Autobusu pieturu būvniecība uz valsts reģionālā autoceļa P113 Grobiņa – Bārta – Rucava pie krustojuma ar Pētera un Melnmeža ielām Mazais iepirkums
LVC2019/01 Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Mazais iepirkums
LVC2019/01
LVC2019/01/AC Rušenicas tilta autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža km 88,36 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/01/AC Rušenicas tilta autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža km 88,36 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/02/AC Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60 – 63,04 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/02/AC Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 59,60-63,04 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/03/AC Maizītes tilta autoceļā P32 Augšlīgatne – Skrīveri 73,18 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC2019/04 LVC automašīnu mazgāšana, mazgāšanas veids – pašapkalpošanās Mazais iepirkums
LVC2019/04/AC Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,59 Mazais iepirkums
LVC2019/04/AC Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,590 Mazais iepirkums
LVC2019/05/AC Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava – Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos, km 4.90 Atklāts konkurss