Zviedrijas Lundas universitātes mācībspēki Rīgā apmācīs triju Baltijas valstu ceļu administrāciju speciālistus

Zviedrijas Lundas universitātes mācībspēki Rīgā apmācīs triju Baltijas valstu ceļu administrāciju speciālistus

 VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) sadarbībā ar Lundas universitāti (Lund University, Zviedrijā) šonedēļ Rīgā organizē visu triju Baltijas valstu ceļu administrācijas speciālistiem mācību kursu par ceļu satiksmes drošības auditiem un satiksmes drošības inspekcijām (Road Safety Audit and Inspection). Kursu pasniegs Lundas universitātes Tehnoloģiju un sabiedrības katedras profesors Andras Varhelji (András Várhelyi).

Ceļu administrāciju speciālisti apgūs papildu zināšanas par esošo un topošo autoceļu satiksmes drošības neatkarīgu auditu un inspekciju veikšanu. Lekcijās, praktiskajās nodarbībās un tehniskajos izbraukumos tiks izvērtētas iespējamās konfliktu vietas un sagatavoti ziņojumi par potenciālām satiksmes drošības problēmām un priekšlikumi to novēršanai. Satiksmes drošības audits un inspekcija ir daļa no pasākumu kopumā satiksmes drošības vadības sistēmā, kuras mērķis ir drošības uzlabošana uz autoceļiem. Efektīvi organizēts neatkarīgs audits un inspekcija palīdz samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu un uzlabot kopējo satiksmes drošības situāciju.

Mācību kursa mērķis ir sniegt to dalībniekiem zināšanas un praktiskās iemaņas, plānojot un īstenojot sistemātiskus auditus un ceļa stāvokļa inspekcijas. Apmācības ietver būtiskus satiksmes drošības audita aspektus – pārbaudi, analīzi, ziņojuma sagatavošanu, izvēles un lēmuma pamatojumu.  Mācību programma sastāv no teorētiskā pamatojuma un prakses konflikta vietu noteikšanā, balstoties uz video ierakstiem, iemaņu gūšanu konfliktu reģistrēšanā un ceļu satiksmes negadījumu novērošanā, risku novērtēšanā un novēroto konflikta situāciju definēšanā. Pēc mācībām to dalībnieki skaidrāk saskatīs satiksmes drošības problēmas, izpratīs un spēs pielietot praksē audita pamatprincipus un veikt kvalificētas inspekcijas.

Mācību programmu apgūs 15  LVC, CSDD kā arī Lietuvas un Igaunijas ceļu administrāciju speciālisti.

Lundas universitātes Tehnoloģiju un sabiedrības departaments ilgstoši aktīvi darbojas satiksmes drošības izpētē un izglītībā, apvienojot dažādu jomu atziņas ar ekspertīzi inženierzinātnēs, psiholoģijā un socioloģijā.