Zemgales plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte un saraksts

Valsts budžeta finansējums

Zemgales reģionā ir jārēķinās ar intensīviem būvdarbiem, īpaši uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem.

Valsts galveno autoceļu tīklā Zemgales reģionā darbi noritēs uz Jelgavas šosejas (A8) no Dalbes līdz Bajāriem (29,1.–43,14. km), kur vairāk nekā 14 km garumā atjaunos asfaltbetona segumu. Ceļa segumā jau ir vērojamas plaisas un rises, bet ceļa malās uzkrājusies liekā grunts, kas ierobežo ūdens novadi. Vidējā satiksmes intensitāte šajā posmā ir gandrīz desmit tūkstoš vienību diennaktī. Visā posmā tiks veikta seguma izlīdzinošā frēzēšana, pēc tam ieklāta karstā asfalta saistes kārta un šķembu mastikas asfalta dilumkārta. Atjaunos arī nobrauktuves, sabiedriskā transporta pieturvietas, caurtekas, uzpildīs nomales, tai skaitā noņemot lieko grunti, kā arī veiks virkni citu darbu. Objektā atrodas arī astoņi satiksmes pārvadi un tilti, kam atjaunos dilumkārtu, tīrīs un atjaunos deformācijas šuves, kā arī veiks citus nepieciešamos darbus.

Segumu atjaunos arī Liepājas šosejas (A9) posmam no Kaģiem līdz Lielupes tiltam (17,6.–22,9. km). Šajā autoceļa A9 posmā veiks esošā seguma izlīdzinošo frēzēšanu, paredzēts atjaunot asfalta segumu nobrauktuvēs, savukārt nobrauktuvēm ar grants segumu izbūvēt asfalta dilumkārtu piecu metru garā posmā. Atjaunos septiņas autobusu pieturvietu platformas, iztīrīs caurtekas, mainīs izbalējušās un bojātās ceļazīmes, atjaunos ceļa signālstabiņus. Jaunajam segumam paredzēts atjaunot ceļa horizontālos apzīmējumus un ierīkot ribjoslu. Ceļa tuvumā (18,85. km) atrodas dižozols, tas tiks norobežots un aizsargāts, izbūvējot ceļa drošības barjeru.

Gandrīz 20 km garumā nolietojušos asfaltbetona segumu šogad plānots atjaunot uz valsts reģionālā autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) no Cīruļiem līdz Elkšņiem (75.–94,78. km). Projekta realizācijas laikā labos iesēdumus un profilu, kā arī ieklās dilumkārtu. Tāpat izbūvēs pasažieru platformas, uzstādīs jaunus signālstabiņus un ceļazīmes. Šajā līgumā iekļauts arī vietējā autoceļa Zāģētava–Nereta (V955) posms no Neretas līdz P73, kam veiks vienkārtas virsmas apstrādi. Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA VIA par kopējo summu 3 023 691 eiro (ar PVN).

Būvdarbu līgumā, kura kopējā summa ir 3 023 690 eiro (ar PVN), ir iekļauts arī autoceļa Zāģētava–Nereta (V955) posms no Neretas līdz autoceļam P73. Arī šim 850 metru garajam posmam atjaunos segumu. Darbus veiks SIA VIA, būvuzraugs – SIA Ceļu inženieri.

Kopumā četriem valsts vietējo autoceļu posmiem Zemgales reģionā šogad atjaunos asfaltbetona segumu 16 km garumā. Tai skaitā arī autoceļam Madona (Lazdona)–Ļaudona–Jēkabpils (V841) no Varešiem līdz Jēkabpilij (37.–45,18. km). Līgums noslēgts ar PA Roadeks un Ošukalns par summu 1 279 619 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts.

Pareiza un ilgtspējīga autoceļu uzturēšana nozīmē savlaicīgu seguma atjaunošanu sešus līdz 12 gadus pēc tā uzklāšanas atkarībā no satiksmes intensitātes un pielietotās tehnoloģijas. Pēc šāda kalpošanas perioda ceļu virskārtā parādās nodiluma un nogurumapazīmes. Plaisas virskārtā ir mazas, un tās var konstatēt tikai speciālisti. Ja autoceļa seguma virskārtu nenomaina, mazās plaisas kļūst lielākas, caur tām ūdens piekļūst ceļa apakšējām kārtām un ceļš tiek pamatīgi bojāts, un nākamais remonts būs jau stipri dārgāks. Posmos, kuri ir uzbūvēti ar ES līdzfinansējumu, šāda periodiska atjaunošana ir obligāta līguma prasība no finansētāja puses.

Zemgalē pārbūvēs tiltu uz vietējā autoceļa Mežciems–Staļģene–Stūrīši (V1071) pār Sesavu (3,92. km). Esošo tiltu demontēs līdz siju plātnes augšējai virsmai, virs kuras izbūvēs jaunu monolītu dzelzsbetona plātni. Atsevišķas sijas pastiprinās ar oglekļa šķiedras lentēm. Pēc remontdarbiem fasādes virsmas pārklās ar impregnējošu aizsargpārklājumu. Tiltam izbūvēs pārejas plātnes, kā arī tilta pieejās pārbūvēs ceļa segumu un uzstādīs drošības barjeras. Būvdarbus organizēs pamīšus pa abām tilta pusēm, satiksmi organizējot ar luksoforiem. Projektu izstrādājis SIA Inženierbūve, bet darbus veiks SIA Rīgas tilti. Būvdarbu līguma summa – 537 347 eiro (ar PVN). Savukārt uz autoceļa Platones stacija–Sesava–Lietuves robeža (V1072) tilts pār Vircavu (4,68. km) tiks nojaukts un tā vietā uzbūvēts jauns tilts.

Pagājušā gadā sākās vietējā autoceļa Dobele–Lestene–Tukums (V1101) no Dobeles līdz Liepājas šosejai (2,89.–11,25. km) pārbūve. Darbus veic AS Kauno tiltai par līgumcenu 4 070 666 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA Būvju profesionālā uzraudzība, pārbūves projekta autors ir SIA Vertex projekti. Būvdarbus plānots pabeigt šā gada vasarā. Pērn jau vairākos posmos izbūvēta drenējošā kārta un visā posmā izbūvēta nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta. Iztīrīti un izrakti grāvji, nomainītas caurtekas, lai uzlabotu redzamību, ceļa nodalījuma joslā izcirsti krūmi un atsevišķi koki. Savukārt šogad ieklās asfaltbetona virskārtu, izbūvēs pieturvietas un uzstādīs ceļa aprīkojumu. Pieturvietas Bērzbeķe labajā pusē un Oši abās pusēs pārvietos atbilstoši satiksmes drošības prasībām. Pie Liepājas šosejas izbūvēs jaunu pieturvietu Liepājas šoseja ar apgriešanās laukumu. Pieturvietās Aizstrautnieki un Bērzbeķe Dobeles virzienā uzstādīs paviljonu.

ES Atveseļošanas fonds

Kopš pērnā gada ir pieejami līdzekļi no programmas Eiropas Savienības (ES) Attīstības un noturības mehānisms (ANM). Tās ES noteiktais mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijā šo finansējumu administrē Valsts vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tas tiek novirzīts reģionālo un vietējo ceļu vajadzībām administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros. Ar tā palīdzību tiks sakārtoti reģionālo un vietējo autoceļu posmi, Zemgales reģionā ietverot pārbūvi. Tur šogad darbi sāksies uz diviem vietējiem autoceļiem. Šogad plānots pārbūvēt autoceļa Bauska–Linde (P88) posmu no krustojuma ar vietējo autoceļu Pārslas–Misa–Šarlotes (V1011) līdz Vecumniekiem (25,26.–28,26. km). Pašlaik autoceļa P88 posms no 25,33. km līdz 27,71. km ir ar grants segumu, bet 0,5 km garais posms Vecumniekos ir asfaltēts. Darbus sāks šogad, bet pabeigs 2025. gadā. Būvdarbu līgumā būs iekļauti arī trīs autoceļa V1011 posmi (0,00.–6,67. km, 7,84.–9,74. km, 11,24.–12,82. km), kuriem šobrīd ir grants segums. Pēc pārbūves visi posmi iegūs asfaltbetona segumu. Būvprojekti ietver arī divu tiltu pārbūvi: uz V1011 pār Misu (9,70. km) un uz P88 pār Taļķi (25,8. km). Vecumniekos paredzēta arī gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūve par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem. Kopējā līgumcena ir 8 283 156 eiro (ar PVN), no kuriem 208 241 eiro (ar PVN) ir pašvaldības finansējums. Darbus veiks SIA Vianova, projektētājs SIA Vertex projekti.

A/c kods

Autoceļa nosaukums

no km

līdz km

kopā km

Gads

Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi

A8

Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)

29,1

43,14

14,04

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

A9

Rīga (Skulte)–Liepāja

17,6

22,9

5,30

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Valsts reģionālie autoceļi

P73

Vecumnieki–Nereta–Subate

75,00

94,78

19,78

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

P72

Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži

41,95

51,71

9,76

2023–2024

Pārbūve (ANM)

P88

Bauska–Linde

25,33

28,26

2,93

2024–2025

Pārbūve (ANM)

Valsts vietējie autoceļi

V1011

Pārslas–Misa–Šarlotes

7,84

9,74

1,90

2024–2025

Pārbūve (ANM)

V1011

Pārslas–Misa–Šarlotes

11,24

12,82

1,58

2024–2025

Pārbūve (ANM)

V1011

Pārslas–Misa–Šarlotes

0,000

6,64

6,64

2024–2025

Pārbūve (ANM)

V1101

Dobele–Lestene–Tukums

2,89

11,25

8,36

2023-2024

Pārbūve

V955

Zāģētava–Nereta

0,08

0,93

0,85

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

V1054

Dimzas–Vircava–Vairogs

2,96

6,46

3,50

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

V956

Daudzeva–Viesīte–Apserde

49,66

51,30

1,64

2024

Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

V820

Viesīte–Deši–Sauka–Rite

20,14

21,67

1,53

2024

Vienkārtas virsmas apstrāde

V1058

Ērmiķi–Sidrabe–Tīsi

14,03

17,22

3,19

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

V841

Madona(Lazdona)–Ļaudona–Jēkabpils

37,00

45,18

8,18

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Tilti

V1071

Mežciems–Staļģene–Stūrīši

3,92

Sesava

2024

Tilta pārbūve

V1072

Platones stacija–Sesava-Lietuvas robeža

4,68

Vircava

2024–2025

Jauna tilta būvniecība

Gājēju un velosipēdistu infrastruktūra

P76

Aizkraukle–Jēkabpils

38,65

42,57

3,92

2024

Gājēju un velosipēdu ceļš no Jēkabpils līdz Salai

P93

Jelgava–Iecava

3,20

6,50

3,30

2024

Gājēju un velosipēdu ceļš no Ānes un Teteles līdz Jelgavai

P103

Dobele–Bauska

39,90

40,80

0,90

2024

Gājēju un velosipēdu ceļš Elejā