Zemgalē divu grants ceļu posmos atjaunots segums

Atjaunots grants segums uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posmā no Bārbeles līdz Krīčiem (28,18.-35,18. km) Vecumnieku novadā un uz autoceļa Bauska–Linde (P88) posmā no krustojuma ar autoceļu Iecava–Stelpe (P92) līdz Vecumniekiem (18,180.-27,705. km).

Abos ceļu posmos ir notīrīts apaugums un izbūvēts grants segums 15 cm biezumā.

Uz ceļiem strādāja SIA Ceļu tiltu būvnieks par kopējo līgumcenu 560 tūkstoši eiro (ar PVN), ko finansē no valsts budžeta.