Uz Ventspils šosejas tilta pāri Lielupei atkārtoti veiks deformācijas šuvju remontu

No 11. līdz 30. novembrim uz Ventspils šosejas tilta pāri Lielupei notiks tilta deformācijas šuvju remonts. Darbu laikā tur tiks ierobežots atļautais ātrums līdz 50 km/h, deformācijas šuvju zonā viena josla tiks slēgta un satiksme tiks novirzīta pa brīvo joslu.

Šuvju remontdarbi notiks būvdarbu garantijas ietvaros, un būvnieks – AS A.C.B. un tā apakšuzņēmējs LNK industries – tos veiks par saviem līdzekļiem.

Deformācijas šuvju nomaiņa uz Lielupes tilta notiks valsts galvenā autoceļa Rīga–Ventspils (A10) posma no 36,49. – 38,57. km garantijas darbu ietvaros. Ventspils šosejas posma remontdarbi notika no 2016. gada septembra līdz 2017. gada septembrim un darbiem ir piecu gadu garantijas laiks.

Novembrī paredzētie šuvju remontdarbi ietver ne tikai bojāto šuves elementu atjaunošanu, bet visas šuves enkurojuma elementu papildus stiprināšanu un regulēšanu.

Šie nav pirmie remontdarbi, kas garantijas ietvaros tiek veikti Lielupes tilta šuvēm. Kopš 2018. gada VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) kā pasūtītājs ir četras reizes pieprasījis novērst šuvju būvdarbu defektus.

Valsts ceļu tīklā veiktajiem ceļu un tiltu pārbūves darbiem tiek piemērots piecu gadu garantijas termiņš, kura laikā būvniekam par saviem līdzekļiem jānovērš visus radušos defektus. Garantijas termiņš konkrētajam ceļa posmam ir līdz 2022. gadam.