Ukrainas infrastruktūras viceministre iepazīstas ar LVC pieredzi neatkarīgā kvalitātes ekspertīzē

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange Ukrainas infrastruktūras ministra vietnieci Oksanu Reiteri ceturtdien iepazīstināja ar LVC Autoceļu kompetences centru (AKC), kurā itilpst arī Ceļu laboratorija.

Vizītes laikā O.Reitere  ipazinās ar Ceļu laboratorijas iespējām veikt dažāda veida pārbaudes autoceļu būvniecības procesā, nodrošināt gan kvalitātes uzraudzību, gan kvalitātes kontroli. Vislielāko interesi Ukrainas pārstāvji izrādīja par objektīvitātes nodrošināšanu kvalitātes uzraudzības procesā. Ukrainā šajā jomā ir pieaugusi korupcija un Latvijas pieredze natkarīgo ekspertīžu veikšanā ir ļoti lietderīga.

Pašreiz Ukrainā norisinās aktīvs darbs pie ceļu nozares reorganizācijas. Karadarbības dēļ valstī ir būtiskas ekonomikas problēmas, tāpēc liels darbs jāiegulda, lai sakārtotu finansējumu ceļu būvniecībai, tās reorganizācijai un kvalitātes nodrošināšanai, pēc vizītes LVC atzina O.Reitere.

Viceministre norādīja, ka Ukrainā ir laba institucionālā un pētnieciskā bāze, tomēr finansējums dažādām tehnoloģijām un aprīkojumam nav pietiekošs, lai uzturētu zinātniskos pētījumus.

Ar Latviju, līdzīgi kā ar Lietuvu un Gruziju, Ukrainai transporta jomā ir izveidojusies laba sadarbība, uzsvēra O. Reitere. Situācijās, kad ir jārisina kādi aktuāli jautājumi, vienmēr ir bijis iespējams atrast kopsaucēju. Pašreiz aktuālākais jautājums, kura risināšanā Ukrainai būtu interesanta sadarbība ar Latviju, ir tranzītpārvadājumi. Krievija Ukrainai plāno ierobežot tranzītpārvadājumus pa sauszemi un dzelzceļu. Tomēr ģeogrāfiski Krievija ir vienīgais ceļš uz Āzijas valstīm, tāpēc tiek meklētas iespējas.

Fotogrāfijas ar O.Reiteres viesošanos AKC ir pieejamas šeit.

Ceļu laboratorija ir VAS Latvijas Valsts ceļi struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī pētnieciskos darbus. Ceļu laboratorijas speciālisti dodas veikt pārbaudes uz asfaltbetona rūpnīcām, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī pārbauda šķembas, bitumenu un citus izejmateriālus, no kuriem top ceļi.

LVC Ceļu laboratorija šogad līdz 31. oktobrim ir veikusi vairāk nekā 17 000 autoceļu būvdarbos izmantojamo materiālu un izbūvētā seguma paraugu kvalitātes testus vairāk nekā 3,5 tūkstošiem paraugu.