Rīgas velokonferencē LVC informēs par jauno valsts standartu Velosatiksme

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) kopā ar iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi jaunu valsts standartu LVS Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme. Jaunu standartu vai to redakciju izstrāde notiek gadījumos, ja priekšrakstos noteiktās normas vairs neatbilst apstākļiem, ar ko satiksmes dalībnieki sastopas ikdienā. Standartizācija ir process, kas izriet no LVC pamatdarbības vajadzībām, tādēļ LVC brīvprātīgi piedalās tai saistošo standartu izstrādē.

No jauna valsts standartā Velosatiksme ir iekļauta šāda informācija:

– velosatiksmes plānošanas un projektēšanas pamatprincipi,

– velosatiksmes formu izvietojums,

– trašu plāni un garenprofili,

– velosatiksmes šķērsprofili,

– satiksmes organizācija,

– velopārbrauktuves,

– velobūvju segumi,

– aprīkojums,

– velosatiksmes organizēšana ierobežotos apstākļos.

Jaunā standarta izstrādē piedalījās arī VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Riteņbraucēju apvienība, SIA Elmāra Daniševska birojs un Rīgas domes Satiksmes departaments. Standarts Velosatiksme nebūs noteikts kā obligāts, jebkurš pasūtītājs varēs brīvi noteikt tā piemērošanu. Vienlaikus tas ir vienīgais šāda veida dokuments, kurā ir apkopota citu valstu labākā pieredze un risinājumi un kurā balstīt velosatiksmes infrastruktūras projektēšanu. Jaunais standarts ir nosūtīts Standartizācijas birojam (LVS) un paredzams, ka tiks apstiprināts nākamā gada sākumā.

Rīgas velokonference ir lielākais velosatiksmei veltītais ikgadējais ekspertu forums Latvijā. Tā tiek rīkota kopš 2012. gada ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu starp velosatiksmes attīstības veicināšanā iesaistītajām pusēm. Konferenci rīko Rīgas domes Satiksmes departaments un Latvijas Riteņbraucēju apvienība. Mērķauditorija: arhitekti, pilsētvides plānotāji, projektētāji un satiksmes organizētāji, valsts un pašvaldību amatpersonas, kas atbild par satiksmes infrastruktūru u.c.

Rīgas velokonference norisināsies 27. novembrī Rīgā, Rātsnamā, Rātsnama laukumā 1. Tās sākums 9.00.