Sākas būvdarbi uz Vecpiebalgas ceļa

Sākušies būvdarbi uz reģionālā autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā 24,6.-38,0. km Vecpiebalgas novadā.

Būvdarbi paredz pilnu ceļa segas rekonstrukciju. Pašlaik ir sākta trases uzmērīšana un nospraušana, veic arī sagatavošanās darbus jauna tilta būvei pār Gauju Taurenē. Būvdarbu zonā ir paredzēts ātruma ierobežojums un izbraukšanai turpmāk būs jāatvēl vairāk laika.

Darbus veic SIA 8 CBRtos paredzēts veikt 330 kalendārās dienas, līdz ar to tie tiks pabeigti nākamgad. Darbu izmaksas ir EUR 9 387 288 ar PVN. Darbus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Rekonstrukciju projektēja SIA Projekts 3, šis darbs tika paveikts jau pērn. Būvdarbu iepirkums tika izsludināts pagājušā gada 31. jūlijā un pēc visu nepieciešamo formalitāšu veikšanas tika noslēgts līgums.