Atsāk būvdarbus Liepājas šosejā no Durbes līdz Grobiņai

18.martā tiks atsākti asfaltbetona segas pārbūves darbi autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posmā no 163,28 – 185,80 km.

Visā posma garumā noteikti ātruma ierobežojumi 70 km/h, atsevišķās vietās 50 km/h. Satiksme tiks regulēta ar luksoforiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 20.minūtes. Būvdarbi objektā uzsākti pagājušā gada 28.jūlijā, pēc ziemas perioda tehnoloģiskā pārtraukuma tie atsāktiun, ja viss ritēs plānots objekts tiks pabeigts šī gada oktobrī.

Šis ir Eiropas Savienības (ES) 2014. – 2020.gada finansēšanas perioda Kohēzijas fondalīdzfinansēts objekts. kopējās izmaksas ir 9 266 415,67 EUR, tajā skaitā PVN.

Objektā tiek veikta asfaltbetona segas pārbūve, caurteku pārbūve, tiltu pār Ālandi un Trumpi remonts, arī citi darbi. Pagājušajā gadā vairākos posmos tika izbūvēta apakškārta un saisteskārta. Šogad visā objekta garumā tiks ieklāta virskārta. Būvdarbus veic piegādātāju apvienība„ACBR78”.