OCTA līdzekļu izmantošana bojāto ceļazīmju atjaunošanai uz valsts galvenajiem autoceļiem 2013. gadā

Lai atjaunotu nepieciešamo drošības līmeni 2013. gadā uz valsts galvenajiem autoceļiem, tika atjaunotas 460 ceļazīmes, kuras bija bojātas vai neatbilda noteiktajiem standartiem. Finansējums ceļazīmju atjaunošanai tika nodrošināts no OCTA līdzekļiem 56 915 euro (40 000 LVL ) apmērā saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes 2013. gada 18. aprīļa sēdes lēmuma 7. punktu par naudas līdzekļu piešķiršanu ceļa zīmju atjaunošanai uz valsts autoceļiem no apdrošināšanas līdzekļiem, ko apdrošinātāji ieskaita biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” kontā saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.