Lielupes tiltam veiks ārkārtas remontu

Lielupes tiltam autoceļā A9 Rīga (Skulte)Liepāja satiksmes slodžu iedarbības rezultātā sabrukusi daļa no deformācijas šuves. Satiksme pār tiltu tiek organizēta pa vienu joslu un tiek regulēta ar ceļa zīmēm. Deformācijas šuves bojājumus paredzēts novērsts līdz 25. jūlijam.

Tiltu deformācijas šuves ir konstrukcijas daļa, kas ir pakļauta vislielākajām satiksmes un vides slodzes ietekmēm un to kalpošanas laiks ir relatīvi īss. Tilta kalpošanas laikā deformācijas šuves ir kapitāli jāremontē vai pilnībā jānomaina vairākas reizes. Atkarībā no pieejamā finansējuma tiltu nolietojušos konstrukciju remontu veic preventīvi vai ārkārtas nepieciešamības gadījumā, kā tas pašlaik notiek Lielupes tiltam.

Tilta  kapitālais remonts ir iekļauts a/c A9 Rīga (Skulte)Liepāja posma 24,40.-38,18. km segas pastiprināšanas projektā un tiek plānots 2015. gadā. Projektā paredzēts brauktuves remonts, izbūvējot jaunu segumu, hidroizolāciju un deformācijas šuves, kā arī tērauda konstrukciju krāsošana, atsevišķu tērauda elementu nomaiņa  un citi darbi.