Lielākajā daļā ceļu būvobjektu tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim

Ir beigušies aktīvie būvdarbi uz valsts autoceļiem. Lielākā daļa projektu ir pilnībā pabeigti, bet atsevišķos objektos vēl noris darbi, kas nav saistīti ar seguma izbūvi. Savukārt īpaši apjomīgajos būvobjektos, kuru realizācija ir plānota divu gadu laikā, ir ieviests tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Šobrīd tas attiecas uz piecpadsmit ceļu būvobjektiem visā Latvijā, no tiem septiņi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem.

Lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmei, objektos atjauno divvirzienu kustību pa cietu līdzenu segumu, saglabājot vien paredzētos ātruma ierobežojumus. Aicinām autovadītājus ar izpratni izturēties pret šādi samazinātu ātruma režīmu pat uz vizuāli šķietami pabeigta ceļa, jo tam pagaidām var nebūt seguma virskārtas, brauktuves marķējuma vai cita satiksmei būtiska aprīkojuma.

Piemēram, 12 kilometru garajā remontposmā starp Salacgrīvu un Ainažiem (A1), kur vasaras laikā bija līdz pat septiņiem luksoforiem, šobrīd nav neviena, bet maksimālais atļautais ātrums atsevišķos posmos ir 70 km/h. Līdzīgi ir arī no Liepājas dodoties Lietuvas virzienā (A11), kur ārpus apdzīvotām vietām maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/h un satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm, bez luksoforiem..

Tehnoloģiskais pārtraukums ir arī apjomīgajā ceļu rekonstrukcijas objektā uz Vecpiebalgas ceļa (P30). Arī šajā objektā ir noteikti maksimālā ātruma ierobežojumi līdz nākamajai būvdarbu sezonai, kad darbi tiks atsākti.

Uz ziemas laiku pārtraukto ceļu remontposmu uzturēšana tiek nodrošināta līdzvērtīgi šim pašam ceļam ārpus būvobjekta. Ar autoceļu remontdarbu karti, kā arī ceļu ziemas uzturēšanas klasēm un prasībām var iepazīties VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājas lapā.

Plašāku informāciju par braukšanas apstākļiem vai citiem, ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem, jautājumiem, varat iegūt zvanot LVC Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruni 80005555, kā arī LVC Twitter un Facebook kontos.

Informāciju sagatavoja:
VAS Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centrs
un Komunikācijas daļa