Ko ceļinieki dara ziemā?

Lai arī aktīvie būvdarbi uz valsts ceļiem ir beigušies, ziemas sezonā ceļinieki nesēž bezdarbībā. VAS “Latvijas Valsts ceļi” šajā laikā veic sagatavošanās darbus, lai nākamā būvniecības sezona varētu veiksmīgi un savlaicīgi uzsākties. Tāpēc ziemā notiekošais darbs nav mazāk svarīgs par aktīvo būvniecību, kura nemaz nevarētu notikt, bez šiem sagatavošanās darbiem.

 LVC Iepirkumu daļai novembris un decembris ir visaktīvākais un intensīvākais darba periods – šajā laikā tiek sagatavoti un izsludināti iepirkumi nākamās sezonas ceļu būvdarbiem. LVC mērķis ir organizēt iepirkumu procesus tā, lai pavasarī, kad laika apstākļi jau atļauj veikt būvdarbus, lielākā daļa rezultātu jau būtu paziņoti, līgumi būtu noslēgti, un būvnieki martā varētu sākt gatavoties sezonai – iepirkt būvmateriālus, sagatavot tehniku un citus darbus, lai jau aprīlī ceļu būvniecības sezona varētu sākties.

Aktīvajā būvdarbu sezonā LVC Līgumu daļas būvniecības projektu vadītāji ir tie, kas pārstāv LVC kā pasūtītāju būvdarbu procesu kontrolē ‒ apmeklē objektus un seko visiem procesiem līdzi. Ziemas sezonā, kad aktīvi būvdarbi nenotiek, projektu vadītāji piedalās iepirkumu komisijās un gatavo datus līgumiem. Vienlaicīgi LVC būvniecības projektu vadītāji uzrauga ne tikai būvdarbus, bet arī projektēšanas darbus. Projektēšana notiek cauru gadu vienlīdz intensīvi un projektu vadītāji ir noslogoti, neatkarīgi no gada laika.

LVC Ceļu tīklu daļa nodarbojas ar projektēšanu un projektu pasūtīšanu. Ņemot vērā to, ka projektēšana notiek cauru gadu, arī šīs daļas inženieri un ekonomisti ziemas sezonā darbu turpina ierastajā režīmā. Būvprojekti tiek gatavoti saskaņā ar būvdarbu plāniem tuvākajiem trim gadiem, ņemot vērā konkrētus objektus. LVC speciālisti pasūta un izvērtē šos būvniecības projektus, izskata dažādus tehniskos ziņojumus.. Vienkāršotos būvprojektus gatavo paši LVC projektētāji – noteiktas kategorijas ceļa posmam tiek konstatēti defekti un aprēķināti nepieciešamo materiālu apjomi. Šiem būvprojektiem jābūt gataviem līdz nākamai sezonai.

LVC Tiltu daļa ziemas sezonā nodarbojas ar tiltu projektu izstrādi, izskata būvprojektus, gatavo līguma datus jaunajiem tiltu rekonstrukcijas objektiem, kā arī apkopo informāciju par vasarā veiktajām tiltu inspekcijām.

LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes (SOP) Satiksmes informācijas centrs nodrošina diennakts bezmaksas uzziņu līnijas 80005555 darbību. Ziema un starpsezona, kad laika apstākļi ir īpaši mainīgi, centra dežurantiem ir viskarstākā darba sezona. 24 stundas diennaktī viņi pieņem informāciju no autobraucējiem, informē zvanītājus par braukšanas apstākļiem, sniedz uzziņas par dažādiem saskaņojumiem, kurus veic LVC, informē autobraucējus ja valsts ceļu tīklā ir notikuši kādi negadījumi, tai skaitā caur LVC sociālajiem tīkliem, kā arī gatavo atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kuri ienāk caur LVC interneta vietni www.lvceli.lv.

Satiksmes organizācijas pārvalde vasaras aktīvajā sezonā ir atbildīga par satiksmes organizācijas saskaņošanu ikvienā būvdarbu zonā. Šie darbi ziemas sezonā masveidā nenotiek, tomēr pašvaldību vai dažās privātajās ceļu teritorijās uz ceļiem joprojām šādi saskaņojumi tiek veikti. Tāpat SOP turpina saskaņot reklāmu uzstādīšanu, izsniedz atļaujas lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem.

Autoceļu Kompetences centrs (AKC) un Ceļu laboratorija aktīvajā būvniecības sezonā veic dažādu ceļu būvniecības materiālu testēšanu, kā arī veic gala pārbaudes – gatavai ceļa konstrukcijai, pārbaudot materiāla porainību, izturību pret risēm, izmantoto materiālu atbilstību prasībām. Beidzoties būvniecības sezonai, laboratorija vēl kādu laiku testē iegūtos paraugus, jo atsevišķām pārbaudēm vajadzīgas vairākas nedēļas. Ziemas sezonā AKC arī veic pētījumus, salīdzina un analizē iegūtos datus, notiek zinātniskais darbs.