Jaunajās politikas iniciatīvās pieteikts finansējums reģionālajiem un vietējiem ceļiem

2015. gada budžetā jauno politikas iniciatīvu ietvaros valsts autoceļu sakārtošanai Satiksmes ministrija ir pieprasījusi 47,9 miljonus eiro. Šie līdzekļi pārsvarā ir domāti reģionālo un vietējo autoceļu remontam.

„Ņemot vērā to, ka vietējie ceļi nav noteikti kā prioritāte nevienā valsts plānošanas dokumentā, tad valsts finansējums to sakārtošanai ir vitāli svarīgs. Galveno un reģionālo autoceļu remontdarbiem finansējums nāk no Eiropas Savienības (ES) fondiem ar valsts budžeta līdzfinansējumu. Savukārt vietējo ceļu sakārtošana ir vienīgi valsts budžeta jautājums,” uzstājoties šodien Autoceļu padomes sēdē uzsvēra va/s Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums, nākamgad būs iespējams veikt remontdarbus 46 objektos uz vietējiem autoceļiem. Ja papildu finansējuma nebūs, tad remontdarbi notiks vien septiņos vietējo autoceļu posmos.

Kopumā 2015. gadā LVC tāpat kā šogad plāno strādāt vairāk kā 1000 kilometros valsts autoceļu. Lielākie remontdarbi turpināsies uz Liepājas šosejas, tiks pabeigts remonts uz šosejas Jelgava–Eleja līdz pat Lietuvas robežai, darbi notiks arī uz autoceļa Rēzekne–Daugavpils un uz citiem.

Jau šobrīd LVC veic iepirkumus un slēdz līgumus par ceļu būvdarbiem 2015. gadā. Oktobrī tika parakstīts līgums par remontdarbiem uz autoceļa Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) posmā no Auces līdz Vītiņiem, tur darbus veiks a/s Ceļu pārvalde, kā arī par remontdarbiem uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Atašienes līdz Ļūmāniem, kur strādās SIASaldus ceļinieks. Šie darbi notiks par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Šobrīd jau ir izsludināti un ziemas periodā tiks parakstīti vismaz seši līgumi par būvdarbiem uz valsts autoceļiem par ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Notikušas iepirkuma procedūras un notiek pretendentu piedāvājumu vērtēšana šādiem objektiem:

  • Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A14) posmā 113,12.-134,7. km;
  • Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)(A2) posmā 14,9.-25,5. km;
  • Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā 106,0.-114,34. km;
  • Rīga (Skulte)–Liepāja (A9) posmā 39,135.-60,15. km.

Kopumā finansējums valsts autoceļiem 2015. gadā varētu sasniegt 357 miljonus eiro, tai skaitā 125,6 miljoni eiro ir valsts budžeta bāzes finansējums, 24,6 miljoni eiro – ES fondu finansējums 2007.-2013. gada periodam, 98,3 miljoni – ES fondu finansējums 2014.-2020. gada periodam, 38 miljoni eiro – valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem, 12 miljoni eiro – Zemkopības ministrijas autoceļu programma, 11 miljoni eiro – ieņēmumi no autoceļu nodevas un 47,9 miljoni eiro – pieprasījums no valsts budžeta jauno politikas iniciatīvu ietvaros.