Apstrīdētā iepirkuma dēļ autoceļa rekonstrukcijas darbi Vecpiebalgā tiks uzsākti nākamajā būvniecības sezonā

Šā gada 3. novembrī piegādātāju apvienība „Hochtief Solutions” Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ir apstrīdējusi va/s „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) iepirkumu komisijas lēmumu par autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) rekonstrukciju posmā no 24,6. līdz 30. kilometram.

Līdz ar to LVC nebija iespējas noslēgt līgumu ar būvniekiem šā gada būvniecības sezonā, un tas būs iespējams tikai pēc IUB lēmuma saņemšanas. Būvdarbi uz ceļa tiks uzsākti nākamajā būvniecības sezonā.

2014. gada sākumā pēc LVC pasūtījuma SIA „Projekts 3” veica autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) posma no 24,6. līdz 30. kilometram rekonstrukcijas projektēšanu. 31. jūlijā LVC izsludināja iepirkumu būvdarbu veikšanai un 12. septembrī tika atvērti pretendentu piedāvājumi. 29.oktobrī IUB mājas lapā tika publicēts iepirkuma rezultāts, kurā par uzvarētāju tika pasludināta SIA „8 CBR”.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu IUB izskata iesniegumu mēneša laikā no tā saņemšanas. Pēc lēmuma pieņemšanas tas jāpaziņo 3 darba dienu laikā.

Autoceļa P30 13,4 km garajā posmā ir plānoti rekonstrukcijas darbi un tilta pār Gauju izbūve, nojaucot veco tiltu. Plānotās investīcijas objektā ir 9,6 miljoni eiro (bez PVN).