Bedres saremontētas gandrīz 6 000 m2 platībā

Šogad avārijas bedres saremontētas gandrīz 6 000 m2 platībā no tām 89% saremontētas februārī. Salīdzinājumā ar pagājušā gada sākumu saremontēto bedru apjoms ir nedaudz pieaudzis, pērn janvārī un februārī bedres saremontētas vairāk nekā 5 000 m2 platībā.

Bedru veidošanās uz melnajām segām ir tieši saistīta ar ceļa seguma vecumu. Bedres galvenokārt veidojas uz novecojušiem autoceļu segumiem, kuru asfalta vecums jau ir 30 un vairāk gadu, jo uz tiem nav veikti regulāri virsmas atjaunošas darbi un ir sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Uz novecojuša autoceļa seguma ir mikroporas, mikroplaisas, pa kurām klātnē tiek ūdens un tas veicina ceļa sabrukšanu. Autoceļa seguma virskārta vai virsmas apstrāde ir kā jumtiņš, kas nodrošina, ka ceļa klātnē mitrums neiekļūst. Pretējā gadījumā veidojas bedres.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs uz valsts autoceļiem ar melno segumu labo satiksmei bīstamās jeb avārijas bedres. Satiksmei bīstamās bedres tiek labotas neatkarīgi no laika apstākļiem. Bedres remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un nodrošināt satiksmes drošību.

Gaisa temperatūru svārstību ietekmē un satiksmes intensitātes rezultātā uz sabrukušiem autoceļu segumiem veidojas neprognozējams bedru apjoms. No 8 901 km melnā seguma valsts autoceļiem sliktā tehniskā stāvoklī ir 48%.

Avārijas bedru remontam izmanto aukstā asfalta tehnoloģiju, kas ir vienīgā šādos laika apstākļos pielietojamā metode bedru remontam. Bedre tiek attīrīta un aizpildīta ar aukstā asfalta maisījumu. Laika apstākļi neietekmē asfalta saķeri ar bedres virsmu un malām.

Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 (~30 cm x 30 cm) un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem. Saņemot informāciju par satiksmei bīstamu bedri, uz A uzturēšanas klases autoceļiem tās tiek labotas 24 h laikā, B uzturēšanas klases autoceļiem piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem nedēļas laikā un D uzturēšanas klases ceļiem divu nedēļu laikā.

Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem un izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī ievērot lielāku distanci starp priekšā braucošiem transportlīdzekļiem, lai varētu savlaicīgi izvairīties no satiksmei bīstamām bedrēm.

Tāpat aicinām autovadītājus zvanīt uz Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555 un informēt par avārijas bedrēm uz valsts autoceļiem.

 Par LAU:

LAU visā valsts teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu, veic valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus uz vairāk nekā 900 tiltiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu.

Sigita Audere

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67686908, 28303346

e-pasts: sigita.audere@lau.lv

www.lau.lv