Uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene divos posmos atjauno segumu

Uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) Balvu novadā divos posmos – no novada robežas līdz Kapūnei (39,26.–56,43. km) un no Kapūnes līdz pagriezienam uz Lubānu (V842) (56,43.–65,47. km) atjaunos segumu.

Satiksmi remontdarbu posmos organizē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, maksimālā braukšanas ātrumu ierobežojums visā posmā 70 km/h, darbu zonā – līdz 50 km/h, platuma ierobežojums ir 3,5 metri. Reversās kustības posms pašlaik ieviests tikai posmā līdz Kapūnei, bet, pieaugot darbu apjomam, būs vairāk pagaidu luksoforu un autovadītājiem jāplāno ilgāks laiks ceļā.

Posmā līdz Kapūnei veiks seguma izlīdzinošo frēzēšanu un iesēdumu remontu, labos ceļa profilu un ieklās jaunu asfaltbetona dilumkārtu. Atjaunos 19 pieturvietu platformas, ko aprīkos ar soliņiem un atkritumu urnām, un pieturvietā “Kapūne” uzstādīs paviljonu ar soliņu.

Lai nodrošinātu projektā paredzētos ūdens atvades risinājumus un uzlabotu satiksmes drošību, ceļa nodalījuma joslā nozāģēs 62 kokus, kas ir bojāti un traucē būvdarbiem, kā arī izcirtīs krūmus. Balvu novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, ir devusi atļauju nozāģēt kokus. Posmā paredzēts arī pārbūvēt četras caurtekas.

No Kapūnes līdz pagriezienam uz Lubānu (V842) (56,43.–65,47. km) tīrīs un atjaunos caurtekas, veiks iesēdumu remontu un ceļa profila labošanu ar karsto asfaltu un noslēgumā veiks virsmas apstrādi, izņemot tiltiem pār Vārnieni un Bolupi, kur jaunu seguma dilumkārtu ieklāja 2021. gadā, kad tiltus atjaunoja.

Būvdarbus veic SIA ACBR, līgumcena posmā līdz Kapūnei  4 022 989,80 eiro (ar PVN), no Kapūnes līdz pagriezienam uz Lubānu – 1 179 407,92 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību veic SIA Firma L4.