Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Zemgales plānošanas reģionā

Šogad Zemgales plānošanas reģionā dažādi darbi plānoti vairāk nekā 117 km ceļu. Autoceļiem atjaunos gan asfaltbetona, gan grants autoceļu segumus. Darbu izpildi un apjomu var ietekmēt būvizmaksu izmaiņas.

Par valsts budžeta finansējumu

Bauskas šosejas (A7) posmam no Iecavas līdz Bauskai (44,80.–65,45. km) atjaunos segumu. Veiks izlīdzinošo frēzēšanu, ieklās jaunu asfaltbetona segumu, kā arī sakārtos pieturvietas un pārējo ceļa aprīkojumu. Iztīrīs grāvjus, sakārtos ūdens atvades sistēmu, kā arī remontēs pieturvietas un veiks citus darbus. Tuvākajā laikā tiks sludināts iepirkums un uzsākta būvniecība.

Segums arī tiks atjaunots diviem posmiem uz reģionālā autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) no Bauskas līdz Krellēniem (1,92.–8,38. km) un vairāk nekā 700 metrus garš posms, iebraucot Aizkrauklē (78,48.–79,21. km). Darbus veic PA I.V. par līgumsummu 1 466 851 eiro (ar PVN). Ceļa posmu nofrēzēs un ieklās jaunu asfaltbetona segumu, kā arī iztīrīs grāvjus, atjaunos pieturvietas un caurtekas. Satiksmes drošības uzlabošanai uzstādīs arī drošības barjeras, uzklās ceļa horizontālo pazīmējumu, signālstabiņus u.tt.

Arī uz autoceļa Jelgava–Iecava (P93) no Cēlājiem līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Zālīte–Akmenscūciņas (V1045) (18,18.–24,80. km) vairāk nekā sešu kilometru garumā atjaunos asfalta segumu. Darbus veiks PA Roadeks, Ošukalns, Ceļu pārvalde par līgumsummu 1 813 742 eiro (ar PVN).

Zemgalē astoņiem vietējās nozīmes grants autoceļiem tiks sakārtots segums. Divkārtu virsas apstrādi veiks uz autoceļa Jēkabpils–Dignāji–Ilūkste (V783) no Vandāniem līdz Dunavai (26,5.–42,24. km). Šim pašam ceļam no Lašiem līdz Slīterāniem veiks vienkārtas virsmas apstrādi.

Vēl divkārtu virsmu ieklās uz autoceļa Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003) no Kurmenes līdz Straumēm (24,78.–29,12. km), kā arī autoceļa Aizkraukle–Aizpuri (V954) posmam no Aizkraukles līdz Aizkraukles muižai (0,028.–3,75. km). Jāmin, ka šim pašam ceļam no Aizkraukles muižas 1,6 km garumā atjaunos arī esošo grants segumu. Divkārtu jeb dubulto virsmas apstrādi veic uz reģionālajiem un vietējiem grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus. Papildu ieguvums ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļš nav jāgreiderē, un ilgāks ceļa kalpošanas laiks. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā.

Atkarībā no satiksmes intensitātes reizi 3–10 gados ir jāveic grants autoceļu seguma atjaunošana. Laika apstākļu ietekmē grants seguma autoceļš vidēji zaudē 1 cm seguma gadā. Grants seguma atjaunošana sastāv secīgi no pamatnes profila izveidošanas, jaunas grants kārtas izbūves un tās noveltņošanas.

Šogad grants segums tiks atjaunots uz trim vietējiem autoceļiem: Daudzeva–Viesīte–Apserde (V956) no Grobiņiem līdz Grāvlejām (14,64.–17,57. km), uz autoceļa Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003) no Skaistkalnes vairāk nekā trīs kilometru garumā un Straumes pusi (11,60.–14,77. km) un uz autoceļa Druva–Birzgalle–Valle (V995) posmā no Birzgales līdz Gāguļiem (6,00.–12,89. km).

Pārbūvēs tiltu pār Pērsi uz Daugavpils šosejas pie Kokneses (98,10. km). Tiltam atjaunos nostiprinājuma nogāzes un apbetonēs balstus.

Zemgalē realizēs arī vairākus satiksmes drošības projektus. Uz Liepājas šosejas (A9) Kaķeniekos Dobeles novadā (63,55. km) šobrīd neregulējama gājēju pāreja savieno esošās autobusu pieturvietas abpus autoceļam un nodrošina piekļuvi pie veikala un stāvvietas. Tā ir bīstama gājējiem, jo atrodas autobusu pieturvietu paplašinājumā, tāpēc gājējiem jāšķērso ceļa platākā daļa. Lai uzlabotu satiksmes drošību un komfortu gājējiem, paredzēts pārvietot autobusu pieturvietas un starp autobusu pieturvietām izbūvēt gājēju ceļu, kas tālāk pievienosies Upes un Draudzības ielām. Tāpat tiks ierīkots apgaismojums un papildus izgaismotas gājēju pārejas vietas. Darbus plānots uzsākt maijā un tos veiks AS A.C.B. par līgumsummu 142 404 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts EAE.

Līdzīgi uzlabos gājēju pāreju uz Daugavpils šosejas (A6) Skrīveros (80,35. km). Darbus veiks AS A.C.B. par līgumsummu 122 117 eiro ar PVN. Projekt autors SIA Projekts EAE.

Uz Daugavpils šosejas rekonstruēs arī krustojumu ar reģionālo autoceļu Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene  un valsts vietējo autoceļu Apšusala–Vilkukrogs (128,87.–129,33. km).