Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Zemgales plānošanas reģionā

Zemgales plānošanas reģionā šajā būvdarbu sezonā darbi plānoti piecos valsts galveno autoceļu posmos, tai skaitā trijos Daugavpils šosejas (A6) posmos. Visā valstī būvdarbi šogad iecerēti uz vairāk nekā 1100 km valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu un 26 tiltiem.

Lielākie plānotie ceļu būvdarbi 2021. gadā Zemgales plānošanas reģionā

Par valsts budžeta finansējumu

Šogad turpināsies segas pārbūves darbi uz Daugavpils šosejas (A6) pie Pļaviņām posmā starp abiem rotācijas apļiem (129,33.–132,60. km) līdz pat tiltam pār Aivieksti. Būvdarbu laikā notiks šķembu slāņa daļēja nomaiņa un daļēja reciklēšana, ko nosegs trīs kārtas asfalta. Pārbūvē arī rotācijas apli krus­tojumā ar Daugavas ielu (pievedceļu Pļaviņām V959) un krustojumu ar Lie­lo ielu, bet ceļa pārvadu pār dzelzceļu būvē no jauna. Tur strādā SIA VIA par līgumcenu trīs miljoni eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta. Darbi tiks pabeigti šogad. Vēl divos Daugavpils šosejas posmos šogad atjaunos asfalt­betona segumu. Posmā no Rīteru līča līdz Stukmaņiem (107,84.–116,4. km) un no Jēkabpils līdz Māsānu kapiem (149,55.–165,64. km).

Plānots pabeigt pārbūves darbus vairākos reģionālo autoceļu posmos. Noslēguma posmā ir būvdarbi uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmā no krustojuma ar autoceļu Jel­gava–Dobele–Annenieki (P97) līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki–Ūziņi (V1098) (0,00.–11,97. km). Ceļa pārbūve paredz izbūvēt jaunu salturīgo un šķembu kār­tu, ko pārklās divas kārtas asfalta.

Atjaunos tiltus pār Auci un Do­rupīti. Būvdarbus veic SIA Saldus ceļi­nieks par līgumcenu 6,8 milj. eiro (ar PVN). Kā arī tiks pabeigti remontdarbi vairāk nekā piecos kilometros uz auto­ceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Biržiem (11,54.–17. km). Par 6,5 milj. eiro dar­bus veic SIA Saldus ceļinieks.

Grants seguma atjaunošana plāno­ta divos autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmos, kopumā vairāk nekā 18 km garumā. Uz autoceļa Jelgava–Staļģene–Code (P94) no Jelgavas līdz krusto­jumam ar autoceļu Blukas–Emburga (V28) (1,12.–17,3. km) tiks atjaunots asfaltbetona segums.

Arī autoceļš Jēkabpils–Lietuvas robeža (P75) piedzīvos seguma atjau­nošanu posmā no Biržu kapiem līdz Viesītei (17.–30,44. km). Te plānota asfaltbetona izlīdzinošās kārtas frēzē­šana, profila labošana un dilumkārtas būvniecība. Kā arī tiks iztīrīti grāvji, nomainītas caurtekas un ceļazīmes. Sa­kārtotas autobusa pieturvietas.

Darbi noritēs arī uz vairākiem til­tiem un ceļu pārvadiem. Plānots pārbū­vēt ceļa pārvadus pār dzelzceļu uz auto­ceļa Sērene–Kalnieši (P86) 7,56. km pie Daudzevas. Darbi varētu sākties aprīlī. Turpināsies darbi uz tilta pār Svētes upi uz reģionālā autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) (P95) Svētē (7,91. km). Tur tiks izbūvēts jauns vie­na laiduma konstrukcijas dzelzsbetona tilts. Tilta balstiem priekšpusē veidos laukakmeņu nostiprinājumus, bet sā­nos – konusa nostiprinājumus no lauk­akmeņu bruģa, tiks izveidota arī gājēju ietve. Darbus veic AS LNK Industries par līgumcenu 1,01milj. eiro (ar PVN). Darbus plānots pabeigt 2021. gada vasa­rā. Svētes tilts ir būvēts 1962. gadā, un tilta ekspluatācijas laikā konstrukcijas ir nolietojušās.

Lai uzlabotu satiksmes drošī­bu, uz Liepājas šosejas Kaķeniekos (63,55. km) un uz Daugavpils šosejas (A6) Skrīveros (8,35. km) tiks labiekār­totas gājēju pārejas.

Administratīvi teritoriālās reformas ceļi

Segumu plānots atjaunot uz reģio­nālajiem autoceļiem Sērene–Kalnieši (P86) no Sērenes līdz Grāvenderiem (0,00.–15,20. km), kā arī uz vietējā autoceļa Vecbebri–Irši (V922) visa ceļa garumā. Savukārt divkārtu virsmas apstrādes metode tiks pie­lietota trīs vietējo ceļu posmos ar grants segumu: autoceļa Dobe­le–Īle–Auce (V1128) posmā no Sesavas ezera līdz pagriezienam uz Lielauci (18,54.–31,84. km), auto­ceļa Nereta–Pilskalne–Gricgale–Ērberģe (V932) posmā no Neretas līdz Pūteļiem (0,38.–8,90. km) un uz autoceļa Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne (V1020) pie Skaistkal­nes.

2021. gadā plānotie ceļu būvdarbi Zemgales plānošanas reģionā

A/C Nr.

Autoceļa nosaukums

No km

Līdz km

Posma garums; km

Būvdarbu veids

Plānotais būvniecības gads

Galvenie autoceļi

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Paternieki)

129,33

132,60

3,26

Asfaltbetona segas pārbuve

2020 – 2021

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Paternieki)

107,84

116,40

8,56

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Paternieki)

149,55

165,64

16,09

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A7

Rīga-Bauska-Lietuvas robeža  (Grenctāle)

42,85

44,80

1,95

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

A9

A9 Rīga(Skulte)-Liepāja

22,90

24,40

1,50

Asfaltbetona seguma atjaunošana

2021

Kopā:

31,36

 

 

Reģionālie autoceļi

P96

Pūri-Auce-Grīvaiši

0,00

11,97

11,97

Pārbuve

2020-2021

P75

Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta)

11,54

17,00

5,46

Pārbuve

2020-2021

P37

Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene

0,12

7,37

7,25

Pārbuve

2020-2021

P94

Jelgava Staļģene-Code

17,3

21,70

4,40

Pārbuve

2020-2021

P92

Iecava-Stelpe (grants-asfalts)

18,800

24,640

5,84

Pārbuve

2020-2021

P96

Pūri-Auce-Grīvaiši

47,78

60,17

12,39

Grants seguma atjaunošanas

2020-2021

60,166

77,860

17,69

Grants seguma atjaunošanas

2020-2021

P97

Jelgava-Dobele-Annenieki

8,06

17,62

9,56

Asfalta seguma atjaunošana

2021

17,62

24,07

6,45

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P89

Ķekava-Skaistkalne

35,07

47,05

11,98

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P75

Jēkabpils-Lietuvas rob.

17,00

30,44

13,44

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P94

Jelgava-Staļģene-Code

1,28

17,30

16,02

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P103

Dobele-Bauska

19,23

28,97

9,74

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P103

Dobele-Bauska

48,90

58,25

9,35

Asfalta seguma atjaunošana

2021

P95

Jelgava-Tērvete-Lietuvas rob.

12,31

19,90

7,59

Asfalta seguma atjaunošana

2021

Kopā:

151,33

 

 

Vietējie autoceļi

V1071

Mežciems-Staļģene-Stūrīši

13,67

16,68

3,01

Asfalta seguma atjaunošana

2021

Tilti

P95

Jelgava-Tērvete-Lietuvas rob. (Žagare)

7,91

Svēte

Jauna tilta būvniecība

2020-2021

V817

Trepe-Poļakas

4,73

Nereta

Tilta konstruktīvo elementu atjaunošana

2020-2021

P86

Sērene-Kalnieši

7,56

Ceļa pārvads

Tilta pārbūve

2021

Satiksmes drošības projekti

A9

Rīga (Skulte)-Liepāja

63,55

 

 

Gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos

2021

A6

Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Pāternieki)

8,35

 

 

Gājēju pārejas labiekārtošana Skrīveros

2021

P95

Jelgava-Tērvete-Lietuvas rob. (Žagare)

6,1

8,1

2,00

Gājēju-velosipēdu ceļa izbūve Svētē

2021

Posmi, kas tiek sakārtoti ATR reformas ietvaros

Reģionālie autoceļi

P86

Sērene-Kalnieši

0,00

15,20

15,20

Seguma atjaunošana

2021

Vietējie autoceļi

V1128

Dobele-Īle-Auce

18,54

31,84

13,30

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V932

Nereta-Pilskalne-Gricgale-Ērberģe

0,38

8,90

8,52

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V1020

Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne

28,3

29

0,7

Divkārtu virsmas apstrāde

2021

V922

Vecbebri-Irši

0

10,15

10,15

Seguma atjaunošana

2021

 

 

 

Kopā:

37,72