Siguldas pagastā būvē jaunu ietvi

Siguldas novada Siguldas pagastā sākta gājēju infrastruktūras izbūve gar valsts vietējo autoceļu Sigulda–Allaži–Ausmas (V58) posmā no V58 krustojuma ar Ventas ielu līdz Saltavota ielai (0.–1,14. km), lai uzlabotu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa šajā posmā.

Satiksmi būvdarbu posmā organizē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, braukšanas ātruma ierobežojums visā posmā 70 km/h, darbu vietā noteikts braukšanas ātruma ierobežojums 50 km/h.

Projekta ietvaros izbūvēs apgaismotu 2,5 m platu bruģētu ietvi. Pie Saltavota ielas gar ietvi uzstādīs 50 m garu gājēju drošības barjeru.

Būvdarbus veic SIA Limbažu ceļi par līgumcenu 296 128,93 eiro (ar PVN), ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta autors ir SIA JLD, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.