Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amatu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas Valsts ceļi valdes locekļa amatu ar kompetenci valsts autoceļu būvniecības programmu vadībā un būvniecības uzraudzībā un ceļu satiksmes organizācijas uzraudzības jomā.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātnes, eksaktās zinātnes (matemātika, fizika), uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai cita pielīdzināma joma);
 5. vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vidējā vai lielā uzņēmumā* valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā; vai vismaz trīs (3) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vadošā amatā nekomerciālā struktūrā-valsts vai pašvaldību iestādē (iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai augstākā līmeņa vadītājs, kas tieši pakļauts iestādes vadītājam).

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze par:

 • jautājumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību un ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību;
 • valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai;
 • valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīvajiem aktiem un korporatīvās pārvaldības principiem;
 • LVC darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Mēneša atalgojums: 6188,00  EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 11. martam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: cv@fontes.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina Konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. dzīves gaitas un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija vismaz par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru);
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 4. apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto apliecinājuma  formu), apliecinot:

Kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai kārtai, tiks lūgts iesniegt un prezentēt (līdz 15minūtēm) stratēģisko redzējumu par VSIA Latvijas Valsts ceļi attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados – izaicinājumi un iespējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Rīga, Gogoļa iela 3, LV–1743, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA Fontes Executive Search.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz cv@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA Fontes Executive Search pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai satiksmes.ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

*Par vidējām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti līdz 250 darbiniekiem, neto apgrozījums 40 milj. EUR vai bilances kopsumma 20 milj. EUR.

*Par lielām kapitālsabiedrībām uzskatāmas kapitālsabiedrības, ja kapitālsabiedrības bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: nodarbināti 250 vai vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 milj. EUR vai bilances kopsumma 20 milj. EUR.