Sākas ceļa remonts starp Valmieru un Rencēniem; saņemta pašvaldības atļauja koku ciršanai

Valsts reģionālā autoceļa Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) posmā no Valmieras līdz Rencēniem sākas remontdarbi, to ietvaros Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi atļauju 425 ceļa nodalījuma joslā esošu koku nociršanai. Kopumā ciršanas pieteikumā bija iekļauti 539 koki, taču vairāk nekā 100 koki tiks saglabāti, tiem ciršanas atļaujas netika izsniegtas.

18 km garajam reģionālā ceļa posmam paredzēts veikt esošā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un izbūvēt divas kārtas ar asfaltu. Kā arī tīrīt grāvjus, atjaunot caurtekas, nobrauktuvju segumu un autobusu pieturvietas, uzstādīt ceļazīmes un signālstabiņus, uzklāt horizontālo apzīmējumu, izcirst krūmus un veikt citus darbus.

Apsekošanas laikā, kurā piedalījās pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)un VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārstāvji, konstatēts, ka cērtamo koku sarakstā iekļauti tādi koki kas apdraud satiksmes dalībnieku drošību, jo atrodas tuvu brauktuves malai. Tāpat konstatēti pilnībā vai daļēji nokaltuši koki, koki ar aizlūzušiem vai lūzušiem zariem, dobumiem, piepēm un koki, kas sasvērušies uz ceļa pusi utt. Ciršanai paredzētie koki arī traucē iztīrīt grāvjus un atjaunot caurtekas t.i. nodrošināt ūdens novadi no ceļa konstrukcijas. Ūdens no ceļa jānovada, lai aizsargātu tā iekļūšanu ceļa konstrukcijas kārtās, pretējā gadījumā ceļam samazinās nestspēja, kā rezultātā veidojas bedres, rises, kūkumi, iesēdumi.

Tai pat laikā tiks saglabāti koki, kas ir labā stāvoklī, kā arī tie, kam ir vēsturiska un ainaviska vērtība un potenciāls sasniegt dižķoku izmērus. Vietās, kur koki netiks cirsti, ūdens atvadi ierīkos starp nomali un kokiem. Atsevišķās vietās tiks uzstādītas drošības barjeras.

Lai ceļu remontdarbu ietvaros varētu cirst kokus gar ceļu, VSIA Latvijas Valsts ceļi ir jāsaņem atļauja no pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas ceļš. To nosaka MK noteikumi Nr. 309 Par koku ciršanu ārpus meža. Par papildu speciālistu, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes vai arboristu piesaisti, kā arī publiskās apspiešanas rīkošanu lemj pašvaldība. Tā izvērtē visu pušu sniegtos argumentus un attiecīgi vai nu saskaņo vai nesaskaņo koku ciršanu.

Darbus par 4 144 250 eiro (ar PVN) veiks SIA Limbažu ceļi. Būvuzraudzību nodrošinās SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Būvdarbus plānots pabeigt šā gada rudenī.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa