Pēc IUB atzinuma saņemšanas LVC plāno sākt būvdarbu līgumu pārskatīšanu

Šī gada aprīlī VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) saņēma vēstules no visiem lielākajiem būvuzņēmumiem, kas piedalās ceļu būvdarbu iepirkumos. Būvnieki vēstulēs norādīja, ka nevar veikt darbu izpildi par tiem izcenojumiem ar kuriem piedalījās iepirkumos līdz 24. februārim. Savukārt piedāvājumi, kuri tiek saņemti iepirkumos martā un aprīlī, ir par 10 līdz 15% dārgāki nekā plānotās cenas.

Lai risinātu radušos situāciju, pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) publicēja vadlīnijas līgumu izmaksu pārskatīšanai, LVC sāka darbu pie līgumu pārskatīšanas principu izstrādes. Tika organizētas arī vairākas tikšanās ar nozares asociāciju – Latvijas ceļu būvētāju biedrību un tās dalībniekiem. Patlaban LVC līgumu pārskatīšanas princips ir formulēts un tuvākajā laikā uzņēmums to iesniegs izvērtēšanai IUB. Pēc IUB atzinuma saņemšanas, LVC sāks vērtēt un pārskatīt tos līgumus, kas noslēgti pirms 24. februāra. 

Pastāv arī iespēja, ka uzņēmēji var lauzt līgumus, kas noslēgti līdz 24. februārim, kas nozīmē, ka būs atkārtoti jāsludina iepirkumi par darbiem konkrētajos objektiem. Patlaban LVC ir saņemts viens pieteikums no uzņēmējiem par līguma laušanu – A.C.B. grupa ir informējusi, ka plāno lauzt līgumu par būvdarbiem uz valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13), posmā no 2,90 km līdz 14,08 km. Pēc līguma laušanas, kā arī pēc tam, kad tiks pārskatīti citi līgumi, kas bija noslēgti līdz 24. februārim, atkarībā no finansiālajām iespējām tiks lemts par atkārtota iepirkuma izsludināšanu par tiesībām veikt būvdarbus autoceļa A13 posmā. 

Sākotnēji šogad darbi bija plānoti vairāk nekā 960 kilometros valsts autoceļu. Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, reāli paveikto darbu apjoms šajā būvdarbu sezonā var būt mazāks, nekā sākotnēji plānotais. 

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa, papildu informācijai tel. 29114482, LVC Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova, anna@lvceli.lv.